x
x

Kvaliteta života pacijenata s kroničnom bolešću presatka protiv primatelja

  16.09.2016.

Koje upitnike trebamo koristiti za procjenu kvalitete života pacijenata s kroničnom bolešću presatka protiv primatelja?

Kvaliteta života pacijenata s kroničnom bolešću presatka protiv primatelja

Cilj Istražiti može li se kvaliteta života pacijenata s kroničnom bolešću presatka protiv primatelja podijeljenih prema kriterijima Američkih instituta za zdravlje (prema engl. National Institutes of Health, NIH) procjenjivati uz pomoć dva standardna upitnika – Kratke zdravstvene ankete (prema engl. The Short Form Health Survey, SF-36) i Upitnika o kvaliteti života Europske organizacije za istraživanje i liječenje raka – Osnovni upitnik 30 (prema engl. The European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire-Core 30, EORTC QLQ C30).

Postupci U ovom presječnom istraživanju, kvaliteta života procijenjena je kod pacijenata podvrgnutih alogenoj transplantaciji matičnih stanicau Kliničkom bolničkom centru "Zagreb" te su bili živi i u potpunoj remisiji više od godinu dana nakon transplantacije.

Rezultati Istraživanje je uključilo 58 pacijenata, 38 pacijenata s kroničnom bolešću presatka protiv primatelja i 20 kontrolnih ispitanika.Pacijenti s kroničnom bolešću presatka protiv primatelja prema NIH kriterijima imali su značajno niži izračun ukupnog zdravstvenog statusa i nižu kvalitetu života na svim podljestvicama SF-36 upitnika i većini funkcionalnih podljestvica QLQ C30 upitnika (P<0,050 za sve usporedbe). Pacijenti s aktivnom bolešću imali su značajno niži izračun kvalitete života nego pacijenti s neaktivnom bolešću, a ova razlika bila je najuočljivija na podljestvici fizičkog funkcioniranja SF-36 upitnika (P= 0,0007) i na podljestvici socijalnog funkcioniranja QLQ C30 upitnika (P=0,009).

Zaključak Kronična bolest presatka protiv primatelja stupnjevana prema NIH kriterijima korelirala je sa samoprocijenjenom kvalitetom života, posebice u fizičkim domenama koje ispituje SF-36. QLQ C30 upitnik pružio je dodatne informacije o socijalnom funkcioniranju pacijenata i pokazao se kao vrijedan alat za procjenu socijalne domene kod pacijenata s kroničnom bolešću presatka protiv primatelja.

Dražen Pulanić, Lana Desnica, Radovan Vrhovac, Damir Nemet, Daniel Wolff, Hildegard Greinix, Steven Z. Pavletic

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gelAndol PROIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: