x
x

Povezanost krvne grupe a s prevalencijom kolorektalnog karcinoma u RH

  28.02.2024.

Nakon otkrića ABO sustava krvnih grupa, koji može dovesti do stanja opasnih po život zbog neusklađenosti davatelja i primatelja krvi, uslijedila su ispitivanja povezanosti ABO sustava i bolesti. ABO antigeni se ne nalaze samo na staničnoj površini crvenih krvnih stanica, već se eksprimiraju i u tkivima, posebice na epitelu gastrointestinalnog trakta. Smatra se da funkcioniraju kao adhezijske i signalne molekule.

Povezanost krvne grupe a s prevalencijom kolorektalnog karcinoma u RH

Svrha: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati povezanost fenotipa i genotipa ABO sustava krvnih grupa s prevalencijom kolorektalnog karcinoma u bolesnika u Hrvatskoj.

Metode: U studiju je uključeno 80 bolesnika (51 muškarac) s kolorektalnim karcinomom i 303 zdrava darivatelja krvi 180 muškaraca). Genotipizacija je izvršena na pet glavnih alela (O1, O2, A1, A2, B) koji rezultiraju s ukupno 15 mogućih ABO genotipova, koristeći PCR-SSP metodu.

Rezultati: Nije bilo razlike u prevalenciji kolorektalnog karcinoma između muškaraca i žena. Nije bilo razlike u fenotipu krvne grupe između bolesnika i kontrolne skupine. U grupi bolesnika pronađen je statistički značajno veći omjer izgleda za krvnu grupu A u odnosu na O. U genotipovima krvnih grupa nije bio kombinacija ne-O genotipova sa značajno većim omjerom izgleda za kolorektalni karcinom u odnosu na genotipove koji sačinjavaju fenotipsku krvnu grupu O.

Zaključak: U studiji je dokazan veći omjer izgleda za krvnu grupu A u odnosu na O u bolesnika s kolorektalnim karcinomom, što sugerira da bi krvna grupa A mogla biti potencijalni čimbenik rizika za kolorektalni karcinom. Ova povezanost je pokazana u nekoliko prethodno objavljenih studija na drugim populacijama. Potebne su opsežnije studije za potvrdu ovog opažanja.

Matea Vinković, Nikolina Parašilovac, Pavica Šonjić,  Jasna Bingulac-Popović, Karmela Barišić, Irena Jukić