x
x

Mjere EU-a za borbu protiv antimikrobne rezistencije djeluju

  27.02.2024.

Pad broja bakterija otpornih na antibiotike primijećen je u europskim zemljama koje su ograničile upotrebu antibiotika i kod životinja i kod ljudi, otkrilo je četvrto zajedničko međuagencijsko izvješće o analizi potrošnje antimikrobnih sredstava i otpornosti.

Mjere EU-a za borbu protiv antimikrobne rezistencije djeluju

Izvješće su objavili Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti, Europska agencija za sigurnost hrane i Europska agencija za lijekove. Nalazi su izvedeni iz integrirane analize potencijalnog odnosa između potrošnje antimikrobnih sredstava (AMP) kod ljudi i životinja i pojave antimikrobne rezistencije (AMR) korištenjem podataka prikupljenih između 2019. i 2021. godine.

AMR predstavlja značajnu prijetnju javnom zdravlju i zdravlju životinja, uzrokujući više od 35 000 smrti godišnje u Europskoj uniji (EU) i Europskom gospodarskom prostoru. Također nameće značajno ekonomsko opterećenje europskim zdravstvenim sustavima, u iznosu od približno 11,7 milijardi eura godišnje.

Kako bi se odgovorilo na ovaj izazov, Vijeće Europske unije preporučilo je usklađene i trajne napore za postizanje smanjenja AMP-a za 20% kod ljudi (u usporedbi s razinama iz 2019.) i smanjenja za 50% kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane (u usporedbi s razinama iz 2018.) do 2030. Ti su ciljevi navedeni u strategiji Europske komisije Od farme do stola.

Analiza trendova AMP i AMR u Escherichia coli kod ljudi i životinja za proizvodnju hrane, provedena po prvi put, otkrila je da osjetljivost E coli na antimikrobna sredstva kod ljudi i životinja raste s ukupnim smanjenjem potrošnje antibiotika.

Također su procijenjeni istodobni trendovi AMP-a i AMR-a od 2014. do 2021. godine. AMP u ljudskom i životinjskom sektoru, mjeren u mg/kg procijenjene biomase, uspoređen je na razini zemlje i Europe. U 2021. ljudski AMP iznosio je ukupno 125,0 mg/kg biomase, dok su životinje za proizvodnju hrane registrirale 92,6 mg/kg biomase.

U razdoblju od 2014. do 2021. ukupni AMP kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane smanjio se za 44%, dok je kod ljudi ostao relativno stabilan. Konzumacija određenih antimikrobnih sredstava bila je pozitivno povezana s otpornošću na te tvari kod bakterija kod ljudi i životinja koje se koriste za proizvodnju hrane.

U izvješću je također istaknuto da je otpornost E coli kod ljudi povezana s upotrebom karbapenema, cefalosporina treće i četvrte generacije i kinolona, ​​a kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane s davanjem kinolona, ​​polimiksina, aminopenicilina i tetraciklina. Nadalje, postoji veza između bakterijske rezistencije kod ljudi i životinja za proizvodnju hrane, osobito za bakterijske vrste kao što su Campylobacter jejuni i C coli.

Nalazi upućuju na to da su mjere za smanjenje AMP-a i kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane i kod ljudi bile učinkovite u mnogim zemljama. Međutim, jačanje ovih mjera ključno je za održavanje i daljnje smanjenje AMP-a.

U skladu s holističkim i koordiniranim pristupom One Health Europske komisije zajedničkom upravljanju humanim i veterinarskim sektorom, europske agencije zagovaraju:

  • Trajni napori u borbi protiv AMR-a na nacionalnoj, EU i globalnoj razini.
  • Koordinirani nadzor uporabe antibiotika i AMR-a u ljudskom i životinjskom sektoru.
  • Nastavak istraživanja u području AMR-a.