x
x

SZO je objavila listu bakterija koje su prioritet za razvoj novih antibiotika

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  01.03.2017.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) objavila je listu rezistentnih bakterija koje su prioritet za razvoj novih antibiotika.

SZO je objavila listu bakterija koje su prioritet za razvoj novih antibiotika

Ovom listom nastoji se potaknuti istraživanje i razvoj novih antibiotika, budući da je rezistencija bakterija na antimikrobnu terapiju sve češća. Najveću opasnost predstavljaju gram negativne, multirezistentne bakterije koje već imaju urođene mehanizme rezistencije i mogu prenositi svoj genetički materijal drugim bakterijama čime se širi rezistencija.

Lista bakterija podijeljena je na tri dijela s obzirom na potrebu za novim antibioticima: kritične, visokog prioriteta i srednjeg prioriteta.

U skupinu najvišeg prioriteta, odnosno kritične, spadaju bakterije koje su rezistentne na karbapeneme i treću generaciju cefalosporina. Velika su opasnost u bolnicama, staračkim domovima i među pacijentima čije stanje zahtjeva mehaničku ventilaciju i krvne katetere. To su:

 •        Acinetobacter baumannii
 •        Pseudomonas aeruginosa
 •        Na beta-laktamaze proširenog spektra pozitivne Enterobacteriaceae

U skupinu visokog prioriteta spadaju bakterije koje uzrokuju češće infekcije u populaciji:

 •         Enterococcus faecium rezistentan na vankomicin
 •         Staphylococcus aureus rezistentan na meticilin i vankomicin
 •         Helicobacter pylori rezistentan na klaritromicin
 •         Campylobacter spp. rezistentan na fluorokinolone
 •         Salmonellae rezistentne na fluorokinolone
 •         Neisseria gonorrhoeae rezistentna na fluorokinolone i cefalosporine

Isto se odnosi i na bakterije srednjeg prioriteta:

 •         Streptococcus pneumoniae neosjetljiv na penicilin
 •         Haemophilus influenzae rezistentan na ampicilin
 •         Shigella spp. rezistentna na fluorokinolone

WHO

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoGastalBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: