x
x

Ima li novosti u onkologiji i hematologiji u prošloj godini?

  09.01.2024.

Američki hematolozi i onkolozi osvrnuli su se u anketom istraživanju na prošlu godinu i složili se da je imunoterapija imala najveći utjecaj na njihovu kliničku praksu. Anketu je proveo FirstWord i rezultate objavio na svojim mrežnim stranicama.

Ima li novosti u onkologiji i hematologiji u prošloj godini?

Krajem 2023. FirstWord je pozvao malu grupu stručnjaka, hematologa i onkologa da svojim riječima navedu najutjecajnije događaje tijekom godine u njihovom području.

Na anketu je odgovorilo ukupno 34 liječnika, 16 hematologa i 18 onkologa.

Uzimajući u obzir najznačajniju promjenu u svojoj kliničkoj praksi tijekom prošle godine, 31% hematologa navelo je imunoterapiju. Točnije, ukazali su na proširenu ulogu imunoterapije u odnosu na standardno liječenje kao i mogućnost primjene kao adjuvantne i neoadjuvantne terapije.

Od anketiranih hematolog 13 % je istaknulo sljedeće:

  • promjene u smjernicama liječenja
  • pojavu genske terapije u njihovoj praksi nakon što je krajem 2022. FDA odobrio letranacogene dezaparvovec za liječenje hemofilije B
  • Širenje indikacije za trifluridin/tipiracil u kombinaciji s bevacizumabom za prethodno liječene bolesnike s kolorektalnim karcinomom
  • Odobrenje novih specifičnih protutijela za multipli mijelom talquetamab i elranatamab.

Za 25 % anketiranih onkologa najvažniji su bili novi klinički podaci, a za njih 17 % imunoterapija.

30% hematologa smatra da pembrolizumab najutjecajniji lijek 2023.