x
x

Cirotična kardiomiopatija – kardioselektivni biomarkeri kod ciroze jetre

  23.12.2023.

Ciroza jetre je sve veći javnozdravstveni problem i glavni uzrok morbiditeta i mortaliteta. Sukladno tome, cirotična kardiomiopatija, stanje koje se često nedovoljno dijagnosticira, postaje sve veći zdravstveni problem.

Cirotična kardiomiopatija – kardioselektivni biomarkeri kod ciroze jetre

Već se 20 godina istražuju kardioselektivni biomarkeri kao dijagnostički i prognostički markeri za brojna stanja. Cilj članka objavljenog u CMJ-u bio je pregled literature o odnosu između najčešće korištenih kardioselektivnih biomarkera (srčani troponin I i T, natriuretski peptid tipa B, moždani natriuretski peptid i srčani protein koji veže masne kiseline) i njihova prisutnost, funkcionalni stadij i klinički ishod kod ciroze jetre. Povišene razine ovih biomarkera u plazmi zabilježene su u bolesnika s cirozom jetre i postoji sve više dokaza o njihovoj prediktivnoj vrijednosti za klinički ishod.

Osim toga, zabilježene su povišene razine ovih biomarkera u plazmi kod pacijenata prije, tijekom i nakon transplantacije jetre, ali u manje studija. Zbog njihove prediktivne vrijednosti za kliničke ishode, zagovaramo upotrebu ovih markera kod pacijenata s cirozom jetre i ciroznom kardiomiopatijom, kao i kod kandidata za transplantaciju jetre.

Stjepan Šimić, Tomo Svaguša, Ivica Grgurević, Sanda Mustapić, Marko Žarak, Ingrid Prkačin