x
x

Prati li broj kirurških zahvata nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća?

  28.11.2023.

Učinci provođenja nacionalnog programa ranog otkrivanja raka pluća na broj kirurških zahvata zbog raka pluća u Hrvatskoj u periodu 2019. - 2023.

Prati li broj kirurških zahvata nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća?

Praćenje i analiza javno dostupnih (CEZIH) podataka pokazuje da je pokretanje nacionalnog programa ranog otkrivanja raka pluća 2 godine nakon pokretnja dovelo do većeg broja kirurški liječenih pacijenata s rakom pluća, prezentirano je na Simpoziju Medicinska informatika krajem studenog 2023.

Analizom dostupnih podataka sa CEZIH-a (dijagnoze, dijagnostičko terapijski postupci, dijagnostičko terapijske skupine, terapijski postupci) utvrditi u kojoj mjeri se može pratiti provođenje nacionalnog programa ranog otkrivanja raka u kontekstu:

  1. broja pacijenata uključenih u program,
  2. broja pacijenata s dijagnozom raka pluća koji dobivaju usluge u specijalističko konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti,
  3. broja pacijenata koji su podvrgnuti kirurškom zahvatu zbog raka pluća i
  4. tipu kirurške intervncije zbog raka pluća po ustanovama za period 2019. – 2023. (prvih 9 mjeseci).

Analiziran je broj: DTP, ICD, ACHI, DTS u periodu 2019. – 2023. (prvih 9 mjeseci).

Osobe koje prema smjernicama treba uključiti u program ranog otkrivanja su aktivni pušači jedne kutije cigarete dnevno tijekom 30 godina u dobi između 50 i 75 godina starosti i bivši pušači koji su prestali pušiti unutar 15 godina a pušili su najmanje 1 kutiju cigareta dnevno tijekom 30 godina.

Broj izvršenih DTP-ova (dijagnostičko terpaijskih postupaka) specifičnih za program (koji se doduše ne mora nužno podudarati sa brojem pacijenata uključenih u program već je pokazatelj ukupnog broja izvršenih usluga unutar programa) je za 2023. projiciran (temeljem podataka za prvih 6 mjeseci) na 26582 dok je npr. u 2022. iznosio 13133. Prema podacima koje je javnosti predstavio nacionalni koordinator u siječnju 2023., u 2 godine nakon pokretanja programa (program pokrenut u listopadu 2020.) više od 13000 pacijenata je unutar programa (kao prvi ili kao ponovljeni/pregled praćenja) bilo upućeno na niskodozni CT pregled prsišta. Pregledu se odazvalo 95% svih pacijenata upućenih na niskodozni CT prsišta. Od svih ukupno pregledanih, kod 3% je pronađena promjena koja je zahtijevala daljnju potvrdu/praćenje u cilju potvrđivanja/isključivanja zloćudne bolesti, kod 1% je potvrđena zloćudna bolest a 0,4% pacijenata je podvrgnuto kirurškom zahvatu radi zloćudne bolesti u prsištu.

Rast broja kirurški liječenih pacijenata zbog raka pluća započinje rasti 2 godine nakon pokretanja programa, u odnosu na 2019. (program je pokrenut krajem 2020. godine) kada je broj kirurški liječenih pacijenata zbog raka pluća bio 1295 broj kirurški liječenih pacijenata zbog raka pluća u 2023. (projiciran temeljem podataka za prvih 9 mjeseci) mogao bi biti 1493 dakle veći je za 15%.

Praćenje i analiza javno dostupnih (CEZIH) podataka pokazuje da je pokretanje nacionalnog programa ranog otkrivanja raka pluća 2 godine nakon pokretnja dovelo do većeg broja kirurški liječenih pacijenata s rakom pluća.