x
x

Porast hospitalizacija adolescentica zbog suicidalnih ideja i samoozljeđivanja

  20.09.2023.

Postotak prijema adolescentica u bolnicu zbog suicidalnih ideja, otrovanja i samoozljeđivanja povećala se u Kanadi tijekom prve 2 godine pandemije COVID-19 na kvartalnoj razini. To naglašava potrebu za promicanjem javnozdravstvenih inicijativa kako bi se smanjio utjecaj pandemije na mentalno zdravlje adolescenata.

Porast hospitalizacija adolescentica zbog suicidalnih ideja i samoozljeđivanja

Istraživači su analizirali podatke Kanadskog instituta za medicinske informacije o posjetima hitnoj pomoći i prijemu u bolnicu kako bi procijenili promjene povezane s pandemijom u korištenju zdravstvene skrbi i to za suicidalne ideje, samootrovanje i samoozljeđivanje među adolescentima.

U razdoblju prije pandemije (od 1. travnja 2015. do 1. ožujka 2020.) zabilježeno je prosječno 5293 posjeta hitnoj pomoći po kvartalu za bolesnike u dobi od 10 do 18 godina. Ova se razina povećala na 6060 posjeta hitnoj pomoći po kvartalu tijekom razdoblja pandemije (1. travnja 2020. – 31. ožujka 2022.).

Prosječni kvartalni postotak posjeta hitnoj službi zbog suicidalnih ideja, samootrovanja i samoozljeđivanja u odnosu na cjelokupni odlazak na hitnu službu bio je 2,30% tijekom predpandemijskog razdoblja i 3,52% tijekom pandemije. Razina (0,08%, 95% interval pouzdanosti [CI] −0,79% do 0,95%) ili trend (0,07% po kvartalu, 95% CI −0,14% do 0,28%) ovog postotka nije se značajno promijenio između razdoblja. Prosječni tromjesečni postotak prijema u bolnicu za kompozitni ishod u odnosu na prijeme bez obzira na uzrok iznosio je 7,18% tijekom razdoblja predpandemije i 8,96% tijekom razdoblja pandemije. Ovaj postotak nije pokazao značajnu promjenu u razini (-0,70%, 95% CI -1,90% do 0,50%), ali je pokazao značajno rastući trend (0,36% po kvartalu; 95% 0,07% do 0,65%) tijekom pandemije u odnosu na pretpandemijsko razdoblje, posebno među djevojčicama u dobi od 10 do 14 godina (0,76% po kvartalu, 95% CI 0,22% do 1,30%) i adolescenticama u dobi od 15 do 18 godina (0,56% po kvartalu, 95% CI 0,31% do 0,81%).

U jednoj drugoj studiji koju je vodio dr Zima sa suradnicima obrađeni su podatci o otpustu iz 44 dječje bolnice u SAD-u. U jesen 2020. porasle su hospitalizacije zbog pokušaja samoubojstva ili samoozljeđivanja za 41,7%, i to za adolescentice na 43,8% i za djevojčice  na 49,2%.