x
x

Antagonist endotelinskih receptora u liječenju rezistentne hipertenzije

  05.01.2023.

Bez obzira na dostupne farmakološke i nefarmakološke metode liječenja hipertenzije još uvijek ima 10 do 20% bolesnika s rezistentnom hipertenzijom.

Antagonist endotelinskih receptora u liječenju rezistentne hipertenzije

Jedan od novih pristupa u liječenju je djelovanje na endotelin. Završena je treća faza kontroloranog, randomiziranog kliničkog ispitivanja peroralne primjene aprocitentana, blokatora receptora endotelina A i B u usporedbi s placebom.

Ispitanici uključeni u istraživanje su unatoč trostrukoj antihipertenzivnoj terapiji koja je uključivala i diuretik i dalje imali visoki sistolički krvni tlak iznad 140 mm Hg.

Kod bolesnika s rezistentnom hipertenzijom, aprocitentan se dobro podnosio i bio je bolji od placeba u snižavanju krvnog tlaka nakon 4. tjedna a učinak je održan i nakon 40 tjedana od početka kliničkog istraživanja.

Studija PRECISION provedena je od 18. lipnja 2018. do 25. travnja 2022. Izdvojeno je 1965 osoba, a 730 je randomizirano u istraživanje. Od uključenih 730 pacijenata, 704 (96%) je završilo 1. dio studije; od toga je 613 (87%) završilo 2. dio, a 577 (94%) 3. dio studije.

Prosječna promjena sistoličkog krvnog tlaka nakon 4 tjedna bila je -15,3 (SE 0,9) mm Hg za aprocitentan 12,5 mg, -15,2 (0,9) mm Hg za aprocitentan 25 mg i -11,5 (0,9) mm Hg, za razliku u odnosu na placebo od -3,8 (1,3) mm Hg (97,5% CI -6,8 do -0,8, p=0·0042) odnosno -3,7 (1·3) mm Hg (-6·7 do -0·8; p=0·0046). Odgovarajuća razlika 24-satnog kontinuiranog mjerenja arterijskoga tlaka bila je -4,2 mm Hg (95% CI -6,2 do -2,1) i -5,9 mm Hg (-7,9 do -3,8).

Nakon 4 tjedna prekida, sistolički krvni tlak mjeren u ordinaciji značajno se povećao u kontrolnoj grupi koja je primala placebo u odnosu na ispitivanu skupinu u kojoj je primijenjen aprocitentan (5,8 mm Hg, 95% CI 3,7 do 7,9, p<0,0001).

Najčešća nuspojava bio je blagi do umjereni edem ili zadržavanje tekućine, koji se javio u 9%, 18% i 2% pacijenata koji su primali aprocitentan 12,5 mg, 25 mg i placebo, tijekom 4-tjednog dvostruko slijepog ispitivanja. Sedam pacijenata liječenih aprocitentanom je zbog te nuspojave prekinulo liječenje. Tijekom ispitivanja zabilježeno je ukupno 11 smrtnih slučajeva od kojih istraživači niti jednu nisu smatrali povezanom s ispitivanim lijekom, aprocitentanom.

Endotelin je jedan od ciljeva terapijske intervencije kod bolesnika s hipertenzijom. Endotelin je vazokonstriktor, komitogeno sredstvo koje povezuje pulsni tlak i vaskularno remodeliranje te je posrednik oslobađanja aldosterona i kateholamina što uzrokuje hipertenziju i dovodi do oštećenja nekih organa.

Hipertenzija je često osjetljiva na sol, a poznato je da je endotelinski sustav stimuliran solju. Osim toga, endotelinski sustav se aktivira kod osoba kod kojih postoji rizik od razvoja rezistentne hipertenzije, kao što su Afroamerikanci ili pacijenti s pretilošću ili opstruktivnom apnejom u snu. Aprocitentan je novi, snažni, dvostruki antagonist endotelinskih receptora (ERA).