x
x

Započelo administrativno rasterećenje liječnika primarne zdravstvene zaštite

  04.07.2023.

Kao što je Ministaratvo zdravstva i najavilo, pokrenuta je i reformska mjera administrativnog rasterećenja liječnika primarne zdravstvene zaštite što uključuje liječnike obiteljske medicine, pedijatre i ginekologe.

Započelo administrativno rasterećenje liječnika primarne zdravstvene zaštite

Administrativni postupak provjere i odlučivanja o opravdanosti izdanog putnog naloga, kao i zahtjeva osiguranih osoba za naknadu troškova prijevoza preneseni su s liječnika na administrativne službe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, izjavio je ministar Vili Beroš nakon što je Upravno vijeće HZZO-a usvojilo izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

„Zahvaljujući tome, učinili smo još jedan reformski korak prema rasterećenju primarne zdravstvene zaštite kako bi se liječnici mogli više posvetiti pacijentima koji su i u fokusu naše sveobuhvatne reforme zdravstvenog sustava, izjavio je ministar Beroš nakon što je Upravno vijeće HZZO-a usvojilo izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja“, dodao je ministar.
 
„Administrativni postupak provjere i odlučivanja o opravdanosti izdanog putnog naloga, kao i zahtjeva osiguranih osoba za naknadu troškova prijevoza preneseni su s liječnika na administrativne službe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). Zahvaljujući tome, učinili smo još jedan reformski korak prema rasterećenju primarne zdravstvene zaštite kako bi se liječnici mogli više posvetiti pacijentima koji su i u fokusu naše sveobuhvatne reforme zdravstvenog sustava“, izjavio je ministar Beroš nakon što je Upravno vijeće HZZO-a usvojilo izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
 
Usvajanje Pravilnika jedno je od aktivnosti koje se realiziraju nastavno na usvojeni Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju koji je pravni temelj za provođenje daljnjih reformski promjena u našem zdravstvenom sustavu.
 
„Analizom procesa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Ministarstvo zdravstva i HZZO detektirali su postojeće izazove među kojima je i preopterećenost administracijom primarne zdravstvene zaštite. Putni nalozi su tek jedan u nizu koraka usmjeravanja administrativnih poslova prema HZZO-u kako bismo našim liječnicima omogućili potpunu posvećenost njihovom pozivu“, naglasio je ministar Beroš.
 
Kontrolori HZZO-a moći će zaključivati bolovanja
 
U sklopu reformskih mjera, omogućeno je kontrolorima HZZO-a zaključivanje bolovanja što dodatno utječe na rad liječnika. Zatim, reformom je predviđeno i uvođenje administrativne podrške u sklopu novog modela ugovaranja zdravstvene zaštite koji će dodatno pratiti i vrednovati učinkovitost i kvalitetu rada liječnika.
 
Uz administrativno rasterećenje, Vlada i ova zdravstvena administracija odgovara i na ostale izazove u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kroz niz reformskih mjera. Od osiguravanja financiranja 922 specijalizacije u vrijednosti 130 milijuna eura, izjednačavanja koeficijenata bolničkih i specijalista u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, specijalističkog usavršavanja prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine, jačanja koordinacijske uloge doma zdravlja, jačanja infrastrukture, reorganizacije hitne medicinske službe, spajanje saniteta i hitne medicine, sestrinskih savjetovališta za pružanje osnovne skrbi za određene kronične bolesti, uvođenja psihološke i logopedske djelatnosti kao i fizikalne terapije pri domovima zdravlja.
 
„Navedeno je samo dio reformskih mjera koje nam otvaraju prostor za zaokret prema preventivi koja je jedna od glavnih područja reforme zdravstvenog sustava. U tijeku je provođenje Pilot - projekta preventivnih zdravstvenih pregleda te uskoro krećemo s Pilot – projektom uvođenja onkoloških uputnica i Posebnim programom unaprjeđenja mentalnog zdravlja kojim vraćamo psihologe, psihijatre i ostale specijaliste u domove zdravlja. Spomenute preventivne aktivnosti jedne su u nizu iskoraka prema osnaživanju primarne zdravstvene zaštite s jednim ciljem – unaprjeđenje zdravlja svih naših građana“, zaključio je ministar zdravstva Vili Beroš.

Izvor: Ministarstvo zdravstva