x
x

Program Postnatal u Klinici za psihijatriju Vrapče

  22.06.2023.

Počinje s radom Program za očuvanje mentalnog zdravlja u postpartalnom periodu – “Postnatal” u Klinici za psihijtariju Vrapče.

Program Postnatal u Klinici za psihijatriju Vrapče

Program je namijenje rodiljama i mladim majkama koje imaju dijete do 2 godine starosti.

Radi se o psihoedukativnim grupa kroz koje se uči o:

  • specifičnostima odnosa majka – dijete,
  • emocionalnim izazovima ranog roditeljstva,
  • važnosti podrške obitelji i šire sredine,
  • specifičnostima promjene obiteljske dinamike nakon dolaska dijeteta;
  • edukaciju o zdravim stilovima života,
  • edukaciju o anskioznim i depresivnim simptomima
  • psihoterapijski rad;
  • tehnike relaksacije;
  • učenje socijalnih vještina.

Za probram je potrebna D1 uputnica, a informacije se mogu dobiti na e-mail: postnatal@bolnica-vrapce.hr, 01/3731-266.