x
x

Neke odrednice psihološke dobrobiti majki iz jednoroditeljskih obitelji

  05.02.2023.

Struktura obitelji i kvaliteta obiteljskih odnosa važne su odrednice psihološke dobrobiti i kvalitete života djece i roditelja. Istraživanja u području psihološke dobrobiti u kontekstu obitelji većinom su bila usmjerena na djecu u odnosu na roditelje.

Neke odrednice psihološke dobrobiti majki iz jednoroditeljskih obitelji

 Kad je riječ o jednoroditeljskim obiteljima poznato je da se susreću s brojnim izazovima koje jednoroditeljstvo donosi, što uključuje materijalne, socijalne, psihološke i druge aspekte.

Dosadašnja istraživanja u području mentalnog zdravlja roditelja iz jednoroditeljskih obitelji su prilično oskudna. U radu je prikazano istraživanje provedeno s majkama iz jednoroditeljskih i dvoroditeljskih obitelji kojemu je cilj bio ispitati razlike između njih prema materijalnom statusu, razini roditeljskog stresa, socijalnoj podršci i psihološkoj dobrobiti te ispitati neke odrednice psihološke dobrobiti majki ovisno o roditeljskom statusu u obitelji.

Rezultati pokazuju da se majke iz jednoroditeljskih obitelji ne razlikuju prema ukupnoj psihološkoj dobrobiti u odnosu na majke iz dvoroditeljskih obitelji, no iskazuju tendenciju veće razine depresivnosti. Majke iz jednoroditeljskih obitelji percipiraju manju socijalnu podršku te slabiji materijalni status. Kao značajni prediktori psihološke dobrobiti pokazali su se različiti aspekti materijalnog statusa i roditeljski stres, dok se socijalna podrška pokazala značajnim prediktorom psihološke dobrobiti kod majki iz dvoroditeljskih obitelji.

Romana Galić, Olja Družić Ljubotina, Nika Sušac