x
x

Nasilje roditelja učenika nad nastavnicima

  21.06.2023.

Nasilje roditelja učenika nad nastavnicima: pojavni oblici, prevalencija, povodi, potencijalni čimbenici rizika i posljedice, članak objavlje u časopisu Napredak: Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju,

Nasilje roditelja učenika nad nastavnicima

U školama su u novije vrijeme sve učestaliji nesporazumi, napetosti i sukobi između roditelja i nastavnika koji ponekad eskaliraju i prerastu u nasilje.

Stoga je cilj ovoga rada, na osnovi literature, proširiti spoznaje o fenomenu nasilja nad nastavnicima koje su počinili roditelji učenika i pri tome analizirati pojavne oblike, raširenost, povode, rizične čimbenike i posljedice.

Prevalencijski podatci pokazuju da su nastavnici izloženi različitim oblicima nasilja (verbalnom, fizičkim, relacijskom, elektroničkom). Nezadovoljstvo ocjenama i percipirane nepravedne reakcije nastavnika na ponašanje djeteta, temeljne su točke sukoba i najčešći povodi napada roditelja na nastavnike, a viktimizaciji doprinose i neki individualni, obiteljski, školski i kontekstualni čimbenici rizika.

Doživljeno nasilje ostavlja ozbiljne posljedice na fizičko i mentalno zdravlje, ugrožava sigurnost i profesionalnu dobrobit nastavnika, a to se reflektira na ozračje, odnose i ukupno funkcioniranje škole, ali i na dobrobit i uspjeh učenika.

Zaključno se ukazuje na potrebu suzbijanja ovog ozbiljnog i nedovoljno istraženog problema u školama.

Vesna Bilić