x
x

Politika o Europskoj Direktivi o radnom vremenu

  29.05.2023.

Europsko udruženje mladih liječnika, koje predstavlja više od 300 000 mladih liječnika u području EU i EGP-a, zahtijeva provedbu mjera za postizanje cjelovite nacionalne provedbe Europske direktive o radnom vremenu koja se odnosi na sve mlade liječnike u državama članicama EU i EGP-a.

Politika o Europskoj Direktivi o radnom vremenu

Europsko udruženje mladih liječnika (EJD) zahtijeva pridržavanje EWTD-a i poduzimanje mjera za sprečavanje kršenja Europske direktive o radnom vremenu (2003/88/EC, u daljnjem tekstu EWTD ili Direktiva). EWTD svakom radniku osigurava pravo na zdravlje i sigurnost na radu. Trenutačna inačica Direktive stupila je na snagu 2004. godine. Tada je za mlade liječnike priznato ograničenje radnog vremena od 48 sati tjedno (članak 17.). Međutim, čak i nakon osmogodišnjeg prijelaznog razdoblja, maksimalno ograničenje tjednog radnog vremena nije u potpunosti provedeno te nije stupilo na snagu u nekoliko zemalja.

Također, primjena Direktive dovedena je u pitanje različitim nacionalnim tumačenjima određenih nedoumica vezanih za Direktivu.

Europsko udruženje mladih liječnika zahtijeva sljedeće:

1. Provedba i stupanje na snagu EWTD u svim državama članicama EU-EEA područja. EWTD treba primijeniti u nacionalno zakonodavstvo u svim državama članicama EU. Pozivamo EU da potpomogne potpunu provedbu Direktive i ispuni svoje nadzorne dužnosti tamo gdje dođe do kršenja Direktive.

2. Individualna primjena provedbe EWTD po pojedinom zaposleniku: Individualna primjena provedbe Direktive po pojedinom zaposleniku ključna je za osiguranje poštovanja ovih temeljnih prava radnika.

3. Definiranje radnog vremena koje uključuje obavljanje svih dužnosti na radnom mjestu: Direktiva još uvijek nije jasno prepoznala vrijeme provedeno na dežurstvu; stoga je ključno primijeniti sudsku praksu Suda pravde Europske unije pri provedbi i primjeni EWTD-a. Sudska praksa jasno kaže da se svo vrijeme provedeno na radnom mjestu treba smatrati radnim vremenom.

4. Izuzimanje odredbe o neprimjenjivanju Nacionalno izuzimanje odredbe o neprimjenjivanju neophodno je radi osiguranja ovih prava za sve radnike. EJD potiče države članice da se ugledaju na primjere brojnih zemalja koje su već poduzele mjere kako bi ovu opciju učinile nedostupnom.

EJD ne vidi razlog za izmjenu Direktive, ali EU mora preuzeti odgovornost i osnažiti primjenu propisa u svim državama članicama EU.

EJD podsjeća da EWTD postavlja minimalne uvjete glede reguliranja zaštite radnika, te navodi da se tamo gdje postoje bolji nacionalni propisi koji idu u korist zaposlenika ti nacionalni propisi ne smiju snižavati.

EJD se osjeća odgovornim da ukaže da se mnogi nacionalni zdravstveni sustavi lažno oslanjaju na mlađe liječnike i specijalizante koji rade prekovremeno; stoga je potrebno razmotriti provedbu EWTD-a prilikom procjene potreba za budućom medicinskom radnom snagom.

Izvor: Lječničke novine br. 219 – svibanj 2023: pdf