x
x

EU Agencija za droge objavila najnovije rezultate analize otpadnih voda

  29.03.2023.

Rezultati najvećeg europskog znanstvenog projekta analize otpadnih voda iz 2022. objavljeni su 22. ožujka od strane europske grupe SCORE i EU agencije za droge (EMCDDA). Analiza otkriva porast detekcije kokaina i metamfetamina i pokazuje značaj istraživanja otpadnih voda.

EU Agencija za droge objavila najnovije rezultate analize otpadnih voda

Projekt je analizirao otpadne vode u rekordna 104 europska grada iz 21 zemlje (20 EU + TR) kako bi se istražilo ponašanje njihovih stanovnika u vezi s uzimanjem droga. Ketamin je prošle godine po prvi put uključen u analizu, čime je ukupan broj ispitivanih psihoaktivnih tvari porastao na šest.

Od Kopenhagena do Valencije i od Nikozije do Lisabona, najnovija studija analizirala je dnevne uzorke otpadnih voda u slivnim područjima postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda tijekom jednotjednog razdoblja između ožujka i travnja 2022. Otpadne vode od oko 54 milijuna ljudi analizirane su na tragove pet ilegalnih stimulansa (kokain, amfetamin, metamfetamin, MDMA/ecstasy i ketamin) i kanabisa.

Najnoviji rezultati pokazuju stalni porast detekcije kokaina, što je trend koji se opaža od 2016. (unatoč određenim fluktuacijama zbog COVID-19 restrikcija). Čini se da se situacija s metamfetaminom također mijenja, s više gradova koji prijavljuju tragove ove droge. Za preostale tvari kod kojih se mogu uočiti neki trendovi (amfetamin, kanabis, MDMA) pojavljuje se mješovita slika. Unatoč tome što se detekcije značajno razlikuju među lokacijama istraživanja, važno je napomenuti da je svih šest istraživanih ilegalnih droga pronađeno u gotovo svakom gradu koji je sudjelovao u istraživanju.

Alexis Goosdeel, direktor EMCDDA, kaže: ‘Uzorci otpadnih voda mogu ispričati rasvjetljujuće priče o životima neke zajednice i biti rano upozorenje o nastajanju zdravstvenih prijetnji. Današnji rezultati, iz rekordna 104 grada, daju sliku problema s drogama koji je i raširen i složen, sa svih šest supstanci otkrivenih na gotovo svim lokacijama. Sada kao etablirana znanost, praćenje otpadnih voda daje sve veći uvid u dinamiku uporabe i opskrbe drogama. Također smo ohrabreni njegovim rastućim potencijalom za ciljanje i procjenu lokaliziranih javnozdravstvenih odgovora i političkih inicijativa.’

Grupa SCORE provodi godišnje kampanje praćenja otpadnih voda od 2011. godine, kada je sudjelovalo 19 gradova iz 10 zemalja te su proučavana četiri stimulansa. Šezdeset i pet gradova sudjelovalo je u najmanje pet godišnjih kampanja praćenja otpadnih voda od 2011., što je omogućilo vremensku analizu trendova.

Ključni rezultati 2022.

Kokain: Ostaci kokaina u otpadnim vodama ostali su najveći u gradovima zapadne i južne Europe (osobito u Belgiji, Nizozemskoj, Španjolskoj i Portugalu), ali tragovi su pronađeni i u većini istočnoeuropskih gradova, gdje je uočen određeni porast. Sveukupno, više od polovice (38) od 66 gradova s podacima za 2021. i 2022. zabilježilo je povećanje ostataka kokaina (18 gradova nije prijavilo promjenu, a 10 je prijavilo smanjenje). Nedavni europski projekt o otpadnim vodama (EUSEME) također je pronašao ostatke crack kokaina u svih 13 ispitivanih europskih gradova, s najvećim opterećenjem u Amsterdamu i Antwerpenu. (Zagreb 401.19 mg na 1000 stanovnika)

Metamfetamin: Tradicionalno koncentrirana u Češkoj i Slovačkoj, ova droga je sada također prisutna u Belgiji, istočnoj Njemačkoj, Španjolskoj, Cipru i Turskoj te nekoliko sjevernoeuropskih zemalja (npr. Danska, Latvija, Litva, Finska i Norveška). Od 60 gradova s podacima za 2021. i 2022., gotovo dvije trećine (39) prijavile su povećanje ostataka metamfetamina, 15 smanjenje, a šest stabilnu situaciju. Drugdje su količine metamfetamina bile vrlo niske do zanemarive, iako su zabilježena neka povećanja u gradovima srednje i južne Europe. Tri grada s najvećim opterećenjem nalaze se u Češkoj, a slijede ih gradovi u Latviji, Njemačkoj, Turskoj i Cipru. (Koncentracije metabolita u Zagrebu bile su nemjerljive).

Amfetamin: Razina ostataka amfetamina je varirala, s najvećim opterećenjima prijavljenim u gradovima na sjeveru i istoku Europe (Belgija, Njemačka, Nizozemska, Finska i Švedska), a znatno nižim razinama u gradovima na jugu. Od 55 gradova s podacima o ostacima amfetamina za 2021. i 2022., slika je bila mješovita, s 20 koji su prijavili porast, 26 pad i devet stabilnu situaciju. (Zagreb 99.81 mg na 1000 stanovnika)

MDMA (ecstasy): Ovdje je slika također mješovita. Od 62 grada s podacima za 2021. i 2022., 28 je izvijestilo povećanje ostataka MDMA (uglavnom u gradovima u južnoj i srednjoj Europi), 27 smanjenje (uglavnom u sjevernoj Europi), a sedam stabilnu situaciju. Najveća količina MDMA pronađena je u otpadnim vodama u gradovima Belgije, Češke, Nizozemske, Španjolske i Portugala. (Zagreb – 17. grad u Europi po dnevnoj potrošnji MDMA; 26.86 mg na 1000 stanovnika)

Ketamin: Nakon znakova povećane dostupnosti i uporabe ketamina u Europi (EDR 2022.), droga je prvi put uključena u analizu 2022. godine. Najveća masovna opterećenja pronađena su u otpadnim vodama u gradovima Danske, Italije, Španjolske i Portugala. (Ketamin nije analiziran u otpadnim vodama Zagreba).

Kanabis: Najveće količine metabolita kanabisa (THC-COOH) pronađene su u gradovima zapadne i južne Europe, osobito u Češkoj, Španjolskoj, Nizozemskoj i Portugalu. U 2022. uočeni su različiti trendovi (18 od 38 gradova prijavilo je pad u odnosu na 2021., 15 porast i pet stabilnu situaciju). (Zagreb – 16. grad u Europi po dnevnoj potrošnji kanabisa; 96.34 mg na 1000 stanovnika)

Varijacije po gradovima: Studija je otkrila razlike između gradova u istoj zemlji, što se dijelom može objasniti njihovim različitim geografskim, društvenim i demografskim karakteristikama (dobna raspodjela, sveučilišta, noćni život). U većini zemalja s više mjesta istraživanja, ostaci su bili veći u velikim gradovima u usporedbi s manjim lokacijama za tri stimulansa (kokain, metamfetamin, MDMA). Takve razlike nisu otkrivene za amfetamin i kanabis.

Tjedni obrasci: Analiza otpadnih voda može otkriti fluktuacije u tjednim obrascima uporabe ilegalnih droga. Više od tri četvrtine gradova pokazalo je veće ostatke droga često povezanih s rekreativnim obrascima uporabe (kokain, ketamin i MDMA) tijekom vikenda (petak-ponedjeljak). Nasuprot tome, ostaci ostale tri droge bili su ravnomjernije raspoređeni kroz tjedan.

Nove razvojne mogućnosti: Studija istražuje potencijal istraživanja otpadnih voda za identifikaciju novih psihoaktivnih tvari i kako bi ono moglo imati ulogu u pružanju ranog upozorenja na nove trendove, kao i pomoći u procjeni javnozdravstvenih intervencija. Također opisuje tehnike (npr. enanciomerno profiliranje) koje određuju jesu li masovna opterećenja droga u otpadnim vodama potjecala od ljudske potrošnje ili od odlaganja neiskorištenih droga ili otpada iz mjesta proizvodnje sintetičkih droga. Iako se prvenstveno koristi za proučavanje trendova u uporabi ilegalnih droga u općoj populaciji, analiza otpadnih voda također se može primijeniti na precizne lokacije (npr. glazbeni festivali, određene četvrti) kako bi se dobili pravovremeni podaci.

Izvornik
Preveo: dr. sc. Ivan Ćelić, dr. med.

Klnika za psihijatriju Vrapče