x
x

MDMA u liječenju PTSP-a

  24.11.2023.

FDA bi uskoro mogao odobriti MDMA (metilenedioksi-metamfetamin) kao suportivnu terapiju u liječenju posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) nakon što je učinkovitost potvrđena u dvije studije.

MDMA u liječenju PTSP-a

• Prema studiji objavljenoj prošlog mjeseca u časopisu Nature Medicine, MDMA je primjenjivan zajedno s psihoterapijom, a smanjio je simptome PTSP-a i funkcionalno oštećenje u bolesnika s umjerenim do teškim PTSP-om i općenito se dobro podnosio.

• U međuvremenu, još jedna velika, kontrolirana studija objavljena u časopisu Nature Medicine 2021. pokazala je značajnu korist od upotrebe MDMA za PTSP.

• Druge studije su istraživale terapeutski učinak lijeka u liječenju depresije, anksioznosti, socijalne anksioznosti kod autizma, psihološkog distresa povezanog s nekim bolestima koje ugrožavaju život, terapije odnosa i poremećaja ovisnosti o alkoholu i drogama.

• Više od 1900 osoba je primilo MDMA u kliničkim ispitivanjima. Predviđa se podnošenje zahtjeva za novi lijek na FDA prije kraja ove godine.