x
x

Novi farmaceutski pripravci antipsihotika poboljšavaju adherenciju

  10.01.2023.

Anitipsihotici su prva linija u liječenju shizofrenije jer je njihovom primjenom potvrđena dobra prognoza bolesti i niža stopa smrtnosti. Međutim, loša adherencija ovih bolesnika predstavlja veliki klinički izazov. U preglednom radu objavljenom u časopisu Expert Opinion of Drug Safety prikazan je suvremeni pristup kako poboljšati liječenje antipsihoticima, s obzirom na njihov mehanizam djelovanja, sigurnost, podnošljivost i prihvatljivost liječenja.

Novi farmaceutski pripravci antipsihotika poboljšavaju adherenciju

Danas imamo dostupne nove farmakološke metode liječenja kao npr. intramuskularni pripravak klozapina i transdermalni asenapin, modifikacije postojećih spojeva kao npr. 3-mjesečna injekcijska formulacija paliperidon palmitata i povećani interes za dugotrajnu oralnu primjenu. Osim toga liječnici koriste i inovativnu tehnologiju za praćenje adherencije koja se temelji na korištenju elektroničkih digitalnih medicinskih sustava i senzora za gutanje.

Svi ovi različiti pristupi su klinički relevantni u poboljšanju pridržavanja liječenja i utvrđeno je da su sigurni i dobor podnošljivi. Mjesto svakog pristupa temelji se na personaliziranom pristupu svakom pacijentu, a potrebna su nova veća komparativna istraživanja koja će uspostaviti nove smjernice za liječenje. Implementacija novih i raznolikih pristupa pobljšanju adherencije kod primjene antipsihotika je vrlo važna jer ima značajan utjecaj na morbiditet u ovoj populaciju psihijatrijskih bolesnika koju je često teško liječiti.