x
x

Što je tardivna diskinezija?

  03.11.2023.

Tardivna diskinezija je sindrom koji se sastoji od potencijalno ireverzibilnih, nevoljnih, diskinetičkih pokreta, a može se razviti u bolesnika koji se liječe antipsihoticima. Čini se da je prevalencija tardivne diskinezije najveća među starijim osobama i to osobito kod žena, ali je zapravo vrlo teško, gotovo nemoguće predvidjeti kod kojih će se bolesnika razviti ovaj sindrom. Nije poznato razlikuju li se antipsihotici u potencijalu izazivanja razvoja tardivne diskinezije.

Što je tardivna diskinezija?

Tardivna diskinezija je česta i potencijalno ireverzibilna neurološka nuspojava antipsihotika osobito onih prve generacija, koju karakteriziraju ponavljajući nevoljni pokreti mišića lica i udova.Tardivnu diskineziju karakterizira nabiranje usana i jezika ili grčenje ruku ili nogu.

Vjeruje se da se rizik od razvoja tardivne diskinezije i vjerojatnost da će postati ireverzibilna povećava s trajanjem liječenja i kumulativnom dozom. Međutim, sindrom se može razviti i nakon relativno kratkih razdoblja liječenja čak i pri niskim dozama, a i nakon prekida liječenja antipsihoticima. Djelomični ili potpuni nestanak simptoma može se postići prekidom uzimanja antipsihotika. Međutim, samo liječenje antipsihoticima može potisnuti (ili djelomično potisnuti) znakove i simptome tardivne diskinezije i tako prikriti temeljni proces.

Ako se kod bolesnika koji uzimaju antipsihotike pojave znakovi i simptomi tardivne diskinezije, treba razmotriti prekid uzimanja lijeka. Međutim, nekim pacijentima može biti potrebno i daljnje liječenje antipsihotikom bez obzira na razvoj simptoma tardivne diskinezije. Kad je bolesnicima potrebna dugotrajna kronična terapija antipsihoicima uvijek je potrebno primijeniti najmanju moguću dozu antipsihotika u najkraćem mogućem vremenskom intervalu uz zadovoljavajući klinički odgovor.

Na kontrolnim pregledima treba uvijek procijeniti postoji li potreba za nastavak liječenja.

Literatura:

1. FirstWord: UZEDY (risperidone) Extended-Release Injectable Suspension Significantly Prolongs Time to Schizophrenia Relapse in RISE Study Results Published in The Lancet Psychiatry, 2023.

2. Križaj Grden A, Mimica N. Tardivna diskinezija u osoba starije životne dobi. Pharmaca.2019; Suppl. 2:69-69.

3. Antipsihotici HeMED. Dostuno na: https://www.hemed.hr/Default.aspx?sid=16431