x
x

Znanja i stavovi o nespuštenim testisima

  15.12.2022.

Cilj ovoga rada bio je istražiti znanja i stavove specijalizanata/mladih specijalista pedijatrije, obiteljske i školske medicine o navedenoj problematici, jer upravo su oni, uz same dječje kirurge i javnozdravstvene djelatnike, jedni od ključnih nositelja rješavanja ove problematike u sadašnjosti i budućnosti. Znanje i stavovi specijalizanata i mladih specijalista ispitani su pomoću anonimnog online upitnika. Upitnik je temeljem najnovijih spoznaja i smjernica autorsko djelo samih autora, a sastojao se od 16 pitanja.

Znanja i stavovi o nespuštenim testisima

Nespušteni testisi najčešća su kongenitalna anomalija muškog genitourinarnog trakta, koja zahvaća 3% terminski i 30% prijevremeno rođenih dječaka. Smatra se da su genetički čimbenici, u kombinaciji s majčinim čimbenicima i čimbenicima okoliša, glavni razlozi koji utječu na razvoj i spuštanje testisa. 

Cilj: S obzirom na loše pokazatelje dobi orhidopeksije za kongenitalnu skupinu nespuštenih testisa, cilj ovoga rada bio je istražiti znanja i stavove specijalizanata/mladih specijalista pedijatrije, obiteljske i školske medicine o navedenoj problematici jer upravo su oni, u većini slučajeva prvi kojima se roditelji obraćaju za pomoć i mišljenje.

Metode: Znanje i stavovi specijalizanata i mladih specijalista ispitani su pomoću anonimnog online upitnika, temeljenog na najno- vijim spoznajama i smjernicama. Prikupljanje podataka provedeno je putem besplatnog programa Google Forms®. Kako bismo utvrdili odstupaju li dobiveni odgovori od odgovora koje bismo očekivali pod određenom hipotezom, odgovori su uspoređivani korištenjem hi-kvadrat testa uz razinu statističke značajnosti od 5%.

Rezultati: Upitnik je ispunilo 129 specijalizanata/mladih specijalista, od kojih većina smatra kako za vrijeme studiranja i specijalističkog usavršavanja nisu dovoljno čuli i naučili o nespuštenim testisima, kako svoje znanje o problematici nespuštenih testisa smatraju nezadovoljavajućim te kako se u dosadašnjoj karijeri nisu susreli sa smjernicama koje govore o dijagnostici i liječenju nespuštenih testisa. Odgovori na većinu pitanja, koja su se temeljila na najnovijim smjernicama, bili su nezadovoljavajući. Gotovo 2/3 ispitanika smatra kako se o dječacima s nespuštenim testisima u Republici Hrvatskoj ne vodi pravodobna briga i liječenje, a 1/3 ispitanika ključni problem vidi u primarnim pedijatrima, obiteljskim liječnicima te u timovima školske medicine.

Zaključci: S obzirom na dobro poznate posljedice nepravodobnog liječenja nespuštenih testisa u dječaka, rezultatima analize anke- te kojima ne možemo biti zadovoljni potrebno je ozbiljno pristupiti. Stoga potičemo buduće edukativne intervencije, utemeljene na dokazima, koje će za cilj imati bolju informiranost o problematici nespuštenih testisa i u konačnici vremenski pomak samih orhido- peksija k ranijoj dobi.

Marko Bašković, Tonko Čolić , Mario Mašić , Luca Zaninović , Ante Čizmić , Ana Katušić Bojanac , Davor Ježek