x
x

Tko ima pravo na plaćanje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja u 2023?

  07.12.2022.

Sukladno Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, HZZO svake godine provodi usklađenje prihodovnog cenzusa s promjenama prosječnog indeksa potrošačkih cijena i promjenama prosječne bruto plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj.

Tko ima pravo na plaćanje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja u 2023?

Dana 30. studenoga 2022. godine u skladu sa Zakonom, donesena je Odluka o usklađivanju prihodovnog cenzusa za ostvarivanje prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna u 2023. godini te će pravo na plaćanje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna u 2023. godini moći ostvariti osigurane osobe HZZO-a, ako im ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 2.251,71 kunu/298,85 eura, te osigurane osobe – samci, ako im prihod u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 2.814,64 kune/373,57 eura. Navedeni cenzusi primjenjivat će se od 1. siječnja 2023. godine.

HZZO je i uskladio cijene lijekova koje se propisuje na liječnički recept te su za 260 pakiranja snižene cijene.

Uz to, na Osnovnu listu pomagala stavljena su nova istovrsna pomagala iz skupina obloge za ranu i pomagala za urogenitalni sustav.

Izvor: HZZO