x
x

Neurološke komplikacije COVID-19

  01.11.2022.

Koronavirusna bolest u 2019. godini (COVID-19) uzrokovana je novootkrivenim korona virusom tipa 2 koji uzrokuje teški akutni respiratorni sindrom (SARS-CoV-2). Virus je otkriven u prosincu 2019. godine, a od strane Svjetske zdravstvene organizacije je, zbog broja oboljelih i proširenosti širom svijeta, proglašena pandemija.

Neurološke komplikacije COVID-19

Klinička prezentacija COVID-19 varira od asimptomatskog do teškog oblika i smrtnog ishoda. Iako kliničkom slikom dominiraju respiratorne smetnje, mnogobrojne studije ukazuju na pojavu akutnih i kroničnih neuroloških komplikacija u skoro trećine oboljelih. Najčešći neurološki simptomi akutne faze COVID-19 su glavobolja, gubitak njuha i okusa, poremećaji stanja svijesti, encefalopatije, encefalitisi, moždani udar, bolovi u mišićima, epileptički napadaji, poliradikulopatije (GBS) te pojačan umor i netolerancija napora, poremećaji vegetativnih funkcija, kognitivne i psihičke smetnje u postinfekcijskoj fazi oboljenja. Potencijalni patofiziološki mehanizam nastanka neuroloških poremećaja u akutnoj fazi uključuje koagulopatije s udruženim hipoksično-ishemijskim oštećenjima, poremećajem krvno-moždane barijere, endoteliopatijama i neuroinvazijom virusa, udruženom s neuro-imunim odgovorom. 

Cilj ovog članka je prikazati najčešće akutne i kronične neurološke poremećaje vezane uz COVID-19 kod odraslih bolesnika kao i potencijalni patofiziološki mehanizam nastanka neuroloških poremećaja, a buduće epidemiološke studije o bolesnicima s COVID-19 bi trebali utvrditi pravu incidenciju neuroloških komplikacija COVID-19, razgraničiti specifične neurološke sindrome, postaviti dijagnostičke i terapijske protokole ta razjasniti mehanizam nastanka poremećaja.

Inge Klupka-Sarić, Jurica Arapović, Davor Batinić, Nikica Šutalo, Azer Rizikalo, Anita Ivanković, Sandra Lakičević, Matea Baranik

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000PLIVIT total energyPlivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: