x
x

COVID-19 i deluzije

  11.11.2022.

U jednoj studiji u kojoj je uključeno više od 60.000 pacijenata s infekcijom COVID-19, 18% pacijenata je dobilo psihijatrijsku dijagnozu i to 14 do 90 dana nakon infekcije.

COVID-19 i deluzije

Neuropsihijatrijskih manifestacija COVID-19

Neki slučajevi infekcije COVID -19 mogu dovesti do dugotrajnijih komplikacija iza akutne faze bolesti. Ta stanja se ponekad nazivaju postakutni sindrom COVID -19 ili "dugi COVID ". Neuropsihijatrijski simptomi najčešće uključuju umor, mialgije, glavobolju, anksioznost, depresiju, disautonomiju i kognitivno oštećenje (tzv. "moždana magla"). Kod pacijentice s infekcijom COVID-19 prijavljena je novonastala psihoza, a prikaz slučaja je objavljen u NEJM-u. Nedavni sustavni pregled slučajeva psihoza povezanih s infekcijom COVID-19 potvrdio je da su deluzije najčešće prijavljivani psihotični simptomi.

Koji je najčešći uzrok psihogene katatonije?

Katatonija je poremećaj cingularnih kortiko-striato-talamo-kortikalnih krugova koji rezultira prekidom motivacije i kretanja, a ima više neuromedicinskih i psihijatrijskih uzroka. Katatonija je prijavljena kod nekoliko pacijenata s infekcijom COVID-19. Bipolarni poremećaj je najčešći uzrok psihogene katatonije. Benzodiazepini su prva linija liječenja katatonije.

Što je Cotardov sindrom?

Cotardov sindrom je uključen u DSM-5 kategoriju sindroma zablude pogrešne identifikacije. Pacijenti s Cotardovim sindromom imaju nihilističke zablude, poput uvjerenja da su mrtvi, da su izgubili dušu ili da trunu iznutra, bez funkcionalnih organa ili udova. Opisana su tri podtipa Cotardovog sindroma: psihotična depresija (poremećaj povezan s melankolijom i nihilističkim deluzijama), tip 1 (nedepresivni sumanuti poremećaj) i tip 2 (poremećaj povezan s mješovitim simptomima, uključujući anksioznost, depresiju i slušne halucinacije ).

Kako se liječi Cotardov sindrom?

Podrška i uvjeravanje ključni su u liječenju pacijenata s Cotardovim sindromom, ali pokušaj da se pacijente odgovori od njihovih zabluda je uzaludan. Uspješno liječenje temeljnog stanja često pomaže da se deluzije povuku, iako deluzije mogu rasti i nestajati u pacijenata s dugotrajnom depresijom i mogu postati kronične u pacijenata sa shizofrenijom. Zabilježeno je da antipsihotici ublažavaju simptome Cotardovog sindroma. Ako ne uspije farmakoterapija, može se pokušati s elektrokonvulzivnom terapijom.