x
x

Stavovi starijih osoba prema cijepljenju protiv gripe

  23.08.2022.

Više od polovice ispitanika - starijih osoba, ne cijepi se redovno svake godine protiv gripe. U istraživanju je potvrđeno da se velika većina ispitanih ne želi cijepiti ni ubuduće iz različitih razloga.

Stavovi starijih osoba prema cijepljenju protiv gripe

Cilj: Cilj ovog rada je ispitati stavove osoba starijih od 65 godina o cijepljenju protiv gripe, te utvrditi moguće razlike u stavovima između spolova, mjestu stanovanja (grad/selo) te među osobama s različitim stupnjem obrazovanja. 

Ispitanici i metode: Ispitivanje je obuhvatilo 150 osoba starijih od 65 godina na području koje pokriva Dom zdravlja Vinkovci. Primijenjen je anketni upitnik. Značajnost je izračunata pomoću χ2 testa, uz razinu značajnosti p < 0,05.

Rezultati: Ispitano je ukupno 92 ženske i 58 muških osoba. Prosječna životna dob ispitanika je 76,9 godina. Rezultati provedenog istraživanja nisu pokazala statistički značajne razlike u redovitosti cijepljenja s obzirom na spol (χ2 = 0,093, p = 0,7603), kao ni u pogledu stavova o cijepljenju u budućnosti (χ2 = 0,558 te p =0,4550). Mjesto stanovanja također nije kategorija koja pokazuje statistički značajne razlike u trenutnom stavu o cijepljenju (χ2 = 1,317,  p = 0,2511), kao ni cijepljenju u budućnosti (χ2 = 2,225, p = 0,1357). Isto tako, ne postoje značajne razlike u stavovima među osobama s različitim stupnjem obrazovanja (χ2 =2,412, p = 0,2993), a isto vrijedi i za cijepljenje ubuduće (χ2 =3,47, p = 0,1764). 

Zaključak: Više od polovice ispitanika ne cijepi se redovno svake godine, osim toga velika većina ispitanih ne želi se cijepiti ni ubuduće iz različitih razloga. Potrebno je potaknuti i educirati osobe starije od 65 godina o važnosti prevencije gripe i njezinih komplikacija.

Darko Ropac, Hermina Fridl, Ina Stašević