x
x

Cochrane simpozij: Prepreke kliničkih ispitivanja u Hrvatskoj

  19.08.2022.

Udruga MijelomCRO priprema se za sudjelovanje na hrvatskom Cochrane simpoziju u Splitu, 1. rujna 2022. s temom „Prepreke kliničkih ispitivanja u Hrvatskoj“. Ovogodišnji simpozij posvećen je istraživanjima u zdravstvu i upućuje na pitanje kakva su istraživanja potrebna u našem zdravstvenom sustavu.

Cochrane simpozij: Prepreke kliničkih ispitivanja u Hrvatskoj

Ukoliko želite sudjelovati na simpoziju više informacija o prijavama možete pronaći na stranici događaja.

Na događaju će se raspravljati o ulozi primarnih i sekundarnih kliničkih istraživanja kao bitnog izvora u donošenju odluka o liječenju temeljenih na istraživačkim dokazima. Kao udruga pacijenata temom kliničkih ispitivanja bavili smo se nekoliko puta do sad, a posljednji put o tome smo govorili na  regionalnom susretu u travnju ove godine. Koliko su bitna klinička ispitivanja govori činjenica da su ona jedan od načina za dobivanje najnovijih lijekova, životno važnih u situaciji kada lijekovi odobreni u Hrvatskoj više ne pokazuju rezultate u liječenju. Kada govorimo o kliničkim ispitivanjima u multiplom mijelomu vidimo veliku nejednakost u njihovoj dostupnosti – u Europi i svijetu ima više od 3.000 aktivnih istraživanja, dok u Hrvatskoj od 2015. godine nismo imali niti jedno, a u regiji ih je bila tek nekolicina.

Na simpoziju će sudjelovati hrvatske i regionalne istraživačke zajednice u zdravstvu, stručnjaci za EBM* i HTA**, donositelje odluka u zdravstvu te predstavnike strukovnih medicinskih i bolesničkih organizacija.

Događaj organizira hrvatski ogranak Cochrane organizacije, globalne neovisne mreže znanstvenika, zdravstvene struke, pacijenata i drugih dionika zainteresiranih za donošenje informiranih odluka u liječenju temeljenih na dokazima iz istraživanja. Rad organizacije usmjeren je na sintezu dokaza iz istraživanja, zalaganje za njihovu dostupnost i uporabu u donošenju odluka o liječenju. Na međunarodnoj razini organizacija je prepoznata kao izvor kvalitetnih informacija o učinkovitosti zdravstvene zaštite. Cochrane globalna mreža ima sjedište u Velikoj Britaniji, djeluje već 28 godina, a okuplja članove i podupiratelje iz 190 zemalja svijeta.

14. hrvatski Cochrane simpozij održat će se u četvrtak 1. rujna 2022. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Pogledajte detaljniji program simpozija.

* EBM (engl. Evidence-based Medicine) – Medicina utemeljena na dokazima

** HTA (engl. Health Technology Assessment) – Procjena zdravstvene tehnologije

Izvori:

mijelom.hr (Mijelom CRO)

14. Cochrane simpozij