x
x

Mobilni timovi za psihološku i psihijatrijsku podršku nakon razornog potresa

  15.08.2022.

Mobilni timovi za psihološku i psihijatrijsku podršku nakon razornog potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, članak objavljen u časopisu Epoha zdravlja: glasilo Hrvatske mreže zdravih gradova.

Mobilni timovi za psihološku i psihijatrijsku podršku nakon razornog potresa
Mobilni timovi su obilazili zahvaćeno područje od šatora do šatora, od kuće do kuće, od kontejnera do kontejnera, preko domova i nužnih smještaja i nudili su svoju pomoć.

Psihološka i psihijatrijska intervencija pri katastrofama ima svoje specifičnosti. Obavlja se u šatorima, porušenim kućama, u skloništima, na radnim mjestima, a u intervenciji je potrebna autentičnost terapeuta, jedan bliski ljudski odnos, multidisciplinarnost te kontakt s drugim službama. Nema radnog vremena niti praznika. Što je ranija intervencija to je bolji rezultat.

Na području gradova Sisak, Petrinja i Glina, te njihovoj široj okolici, odnosno na svim područjima koja su u potresu pretrpjela značajne štete i gubitke formirani su početkom siječnja 2021. godine mobilni timovi za psihološku i psihijatrijsku podršku nakon razornog potresa. Svi timovi su imali telefone za kontakt objavljene na službenim stranicama Neuropsihijatrijske bolnice Dr. Ivan Barbot  Popovača (NPB Dr. Ivan Barbot) koji je distribuiran svim nadležnim službama po cijeloj županiji. Ravnateljica NPB Dr. Ivan Barbot je bila organizator i koordinator ovog zahtjevnog projekta i dostupna voditeljima timova na telefon tijekom cijelog dana.

Svi timovi su osim voditelja psihijatra imali i više sestre s psihoterapijskom edukacijom, psihologa i pridružene članove tima – bolničke vozače, volontere Hrvatskog psihijatrijskoga društva (HPD), liječnike specijalizante, te druge psihijatre iz bolnice koji su se povremeno uključivali kao ispomoć.

Mobilni timovi su obilazili zahvaćeno područje od šatora do šatora, od kuće do kuće, od kontejnera do kontejnera, preko domova i nužnih smještaja i nudili su svoju pomoć.

Od 5.01.2021 do 23.03.2022 godini je zabilježeno ukupno  1317 intervencija mobilnih timova uključujući i intervencije psihologa sestara i specijalizanata.

Evidentiranih pregleda psihijatra s upisanim dijagnozama u sustav NPB Dr. Ivan Barbot od 05. 01.  2021 do 01.08.2021 je bilo 758. Najveći broj korisnika je imao neku vrstu akutnog stresnog poremećaja (preko 81%) često s udruženom nesanicom, preko 15% su od prije imali neku psihijatrijsku bolest koja se pogoršala s potresom od čega su 2/3 imale težu psihijatrijsku bolest. Ostatak intervencija je bio vezan za stresom uzrokovano pogoršanje postojećih tjelesnih bolesti.

Timovi se nisu mogli zadržati samo na psihološkom savjetovanju i terapiji jer je potresom pogođeno stanovništvo imalo i brojne druge poteškoće. Kontaktirali su liječnike obiteljske medicine i hitnu medicinsku pomoć za somatske poteškoće pogođene populacije. Često su morali zvati i druge službe, pa su tako zvali socijalnu službu za potrebe pomoći pri prehrani i smještaju te kontaktirali statičare kako bi prijavili dodatno oštećenje kuća u naknadnim potresima.

Na terenu Gline i okolice su posebno zahtjevno područje predstavljale Majske Poljane gdje je većina kuća srušena do temelja a bilo je i nekoliko smrtnih slučajeva. Drugi izazov su bila teško dostupna slabo naseljena brdska mjesta sa uglavnom starijom populacijom, od prije izoliranom, a nakon potresa još više odsječenom od svijeta.  Cijela situacija na području Gline  je uvelike podsjećala na ratna razaranja od kojeg je ova populacija imala prethodne velike traume. Od velike važnosti je bilo pružiti pomoć što prije, na licu mjesta, kako bi se prevenirao prelazak akutne stresne reakcije u posttraumatski stresni poremećaj i depresiju. Koristili su se debrifingom, psihoedukacijom, kratkom psihoterapijom te farmakoterapijom.

Mobilni timovi za psihološku i psihijatrijsku podršku nakon razornog potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji

AUTORI:

Voditelj Tima Glina: Dr. sc. Azijada Srkalović Imširagić, dr. med., psihijatar*

Voditelj Tima Petrinja: Dragan Puljić, dr. med., psihijatar *

Voditelj Tima Sisak: Suzana Junaci dr. med., psihijatar*

Koordinator timova za psihološku i psihijatrijsku podršku: Ravnateljica Prim. Marina Kovač, dr. med., psihijatar*

*Neuropsihijatrijska bolnica „Dr Ivan Barbot“ Popovača