x
x

Muskuloskeletni ultrazvuk kod subkliničkog spondiloartritisa

  18.07.2022.

Muskuloskeletni ultrazvuk kao probirno sredstvo u potvrdi subkliničkog spondiloartritisa u bolesnika s upalnim crijevnim bolestima, daje mogućnost rane detekcije muskuloskeletnih očitovanja upalnih bolesti crijeva.

Muskuloskeletni ultrazvuk kod subkliničkog spondiloartritisa

Upalne bolesti crijeva i njihova izvancrijevna očitovanja, te izazovi u liječenju istih, česta su tema brojnih publikacija. Dok iščekujemo dolazak na tržište potentnih malih molekula treće generacije anti-IL23, TYK2 inhibitor deucravacitinib, neophodno je vidjeti što se još može učiniti u samom dijagnosticiranju ranih oblika izvancrijevnih očitovanja, kao svojevrsnoj “prevenciji” dok se ne razvije teža klinička slika.

Pitanje upotrebe muskuloskletnog ultrazvuka u detekciji spondiloartritisa u bolesnika s upalnim crijevnim bolestima prilično je slabo zastupljeno u literaturi. Slijedom prethodno navedenoga za izdvojiti je nedavni pregledni članak u kojem se Sakellariou i Schiepatti sa suradnicima analiziraju kliničke dokaze o korištenju muskuloskeletnog ultrazvuka u bolesnika s upalnim crijevnim bolestima. U preglednom članku obuhvaćena su istraživanja unatrag posljednjih 10 godina koje obuhvaćaju bolesnike s upalnim crijevnim bolestima ali bez postojanja artritisa, kojima su rađeni ultrazvučni pregledi zglobova, tetiva i enteza. Učestalost detekcije lezija ultrazvukom, točnost u dijagnosticiranju artritisa, prognostički značaj su ishodi koji su analizirani u ovom radu. U konačnici obuhvaćeno je osam istraživanja, a svih osam prijavljuju učestalost lezija, a tri su potvrdila i dijagnostičku točnost. Navedene studije su se temeljile na presječnom istraživanju, bez mogućnosti daljnjeg praćenja. Najčešće opisivane ultrazvučne promjene bile su zadebljanje enteza i postojanje entezofita. Nažalost, jedan od nedostataka istraživanja jest to što su većinom bile usmjerene na procjenu enteza, s oskudnijim informacijama o zglobovima i tenosinovitisu. U ultrazvučnim nalazima nije uočena razlika pojavnosti lezija između Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa, niti u odnosu na aktivnost upalne crijevne bolesti. Uočene su razlike jedino u odnosu na duljinu trajanja upalne crijevne bolesti. Unatoč potencijalnoj vrijednosti muskuloskeletnog ultrazvuka u upalnim crijevnim bolestima, ipak postoji nedostatak dokaza iz dosadašnjih istraživanja. Potrebno je provođenje longitudinalnih istraživanja kako bi se razjasnila uloga uporebe ultrazvuka kao komplementarnog načina za detekciju ranih zglobnih očitovanja u upalnim crijevnim bolestima.

Mislav Radić