x
x

Projekt protiv nasilja nad djecom u sportu

  16.07.2022.

U organizaciji Ministarstva turizma i sporta održano je predstavljanje nacionalnih Smjernica za provedbu učinkovite strategije za zaštitu djece u sportu u okviru zajedničkog projekta Europske unije i Vijeća Europe "Child Safeguarding in Sport".

Projekt protiv nasilja nad djecom u sportu
Riječ je o zaštiti od svih oblika nasilja, uključujući psihološko, emocionalno, fizičko i seksualno.

Smjernicama su definirani ciljevi i aktivnosti u svrhu zaštite djece te vremenski okvir za njihovo provođenje, a izrađene su zajedničkim naporima svih dionika koji imaju ulogu u sprječavanju uznemiravanja i zlostavljanja najmlađih sudionika u sportu od svih oblika nasilja te u zaštiti žrtava.

Ministarstvo turizma i sporta s pet zemalja partnera (Republika Austrija, Kraljevina Norveška, Kraljevina Belgija, Država Izrael i Republika Portugal) priključilo se projektu Child Safeguarding in Sport u siječnju 2021. godine.

Cilj projekta je pružanje tehničke podrške javnim vlastima i sportskim organizacijama te usmjeravanje i praćenje europskih zemalja prema učinkovitoj zaštiti djece u sportu.

Projekt se temelji na rezultatima istraživanja koja pokazuju kako po pitanju zaštite djece postoji znanje te određeni alati i usluge namijenjene sportskom pokretu.

U mnogim slučajevima ne postoji osoba zadužena za njihovu provedbu putem neposrednog kontakta s djecom te ih se ne može koristiti u kontekstu sveobuhvatne zaštite djece i mladih.

Riječ je o zaštiti od svih oblika nasilja, uključujući psihološko, emocionalno, fizičko i seksualno.

Dostupni podaci Vijeća Europe govore kako je jedno od petero djece u Europi žrtva nekog oblika seksualnog nasilja.

Također, analizom podataka o doživljaju nasilnog ponašanja od strane sportskih trenera na nacionalnoj razini utvrđeno je da su mladi sportaši najčešće izloženi verbalnom nasilju.

Njih oko 50% doživjelo je vrijeđanje ili uvrede od strane trenera, a oko 30% mladih sportaša bilo izloženo i fizičkom nasilju od strane trenera.

Ministarstvo turizma i sporta nacionalni je koordinator projekta, a u projektu sudjeluju i Hrvatski olimpijski odbor, Ured pravobraniteljice za djecu, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrabri telefon te različiti nacionalni sportski savezi i akademske institucije.

Ministarstvo turizma i sporta

VEZANI SADRŽAJ > <