x
x

Broj kaznenih djela nasilja među bliskim osobama gotovo se udvostručio

  25.08.2022.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić je upozorila kako se broj kaznenih djela nasilja među bliskim osobama u posljednjih 7 godina gotovo utrostručio, pri čemu 79% žrtava čine žene.

Broj kaznenih djela nasilja među bliskim osobama gotovo se udvostručio

2015. godine je broj evidentiranih djela nasilja među bliskim osobama iznosio nešto više od 2000, dok je u prošloj godini premašio 6000.

Broj prekršajnih djela nasilničkih ponašanja u obitelji, kao blažeg oblika nasilja, u istom se razdoblju gotovo prepolovio, sa skoro 14000 na 8000.

To upućuje kako su žrtve sve manje sklone prijavljivati lakše oblike nasilja te zaštitu traže ili se za nasilje sazna tek onda ako ono sadrži elemente kaznenog djela.

Suzbijanje obiteljskog i rodno utemeljenog nasilja Vlada RH je prije četiri godina istaknula kao jedan od glavnih argumenata za ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama, poznatije kao Istanbulska konvencija.

Izvor: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova