x
x

Prevalencija nasilja u obitelji u Sloveniji

  22.01.2012.

Prevalencija nasilja u obitelji među pacijentima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Sloveniji u petogodišnjem razdoblju (2005.‐2009.) bila je 17,9%, što ukazuje da je to ozbiljan javnozdravstveni problem kojeg treba rješavati odgovarajućim mjerama. Utvrđeni rizični i protektivni čimbenici mogu služiti kao pokazatelj liječnicima obiteljske medicine koji rade sa žrtvama obiteljskog nasilja, objavljeno je u CMJ-u.

Prevalencija nasilja u obitelji u Sloveniji

Cilj Utvrditi prevalenciju izloženosti obiteljskom nasilju među pacijentima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Sloveniji i čimbenike povezane s izloženošću.
Postupci U ovom sistematskom presječnom istraživanju, 70 liječnika iz 70 ordinacija obiteljske medicine iz gradskih i seoskih sredina intervjuirali su svakog petog pacijenta od 15. siječnja do 15. veljače, 2010.
Rezultati Od 2075 pacijenata (stopa odaziva 98,8%), 372 (17,9%) bilo je izloženo psihološkom ili fizičkom obiteljskom nasilju u posljednjih 5 godina. Čimbenici koji su povećali izglede izloženosti psihološkom i fizičkom nasilju bili su ženski spol (omjer izgleda [engl., OR], 3.27; 95% raspon pouzdanosti [engl., CI], 2,24‐4,76; P<0,001; odnosno OR, 4,52; 95% CI, 2,83‐7,20; P<0,001) i formalni razvod (OR, 2,08; 95% CI, 1,35‐3,21; P=0,001; OR, 2,72; odnosno 95% CI, 1,73‐4,29; P<0,001). Čimbenici koji su povećali izglede izloženosti psihološkom nasilju bili su dob od 65 godina ili više (OR, 0,56; 95% CI, 0,33‐0,96, P=0,035) i samački status (OR, 0,43; 95% CI 0,21‐0,86, P=0,016), dok su dob od 65 godina ili više (OR, 0,43; 95% CI, 0,23‐0,79, P=0,007) i roditeljstvo dvoje djece (OR, 0,51; 95% CI, 0,29‐0,90, P=0,020) smanjivali izglede izloženosti fizičkom nasilju.
Zaključak Stopa izloženosti psihološkom i fizičkom nasilju u našem istraživanju bila je 17,9%, što ukazuje da je to ozbiljan javnozdravstveni problem kojeg treba rješavati odgovarajućim mjerama. Utvrđeni rizični i protektivni čimbenici mogu služiti kao pokazatelj liječnicima obiteljske medicine koji rade sa žrtvama obiteljskog nasilja.

Nena Kopčavar Guček, Igor Švab, Polona Selič

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyZipantola PROTECTAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: