x
x

Kada je vrijeme za apendektomiju?

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  17.10.2017.

Studija objavljena u časopisu JAMA Pediatrics bavila se proučavanjem povezanosti vremena čekanja do apendektomije i rizika od kompliciranog apendicitisa i postoperativnih komplikacija.

Kada je vrijeme za apendektomiju?

Apendicitis je najčešće gastrointestinalno stanje koje zahtjeva kiruršku intervenciju u pedijatrijskoj dobi. Oko 30% oboljele djece ima komplicirani apendicitis koji zahtjeva operativno liječenje, a to podrazumijeva dulju hospitalizaciju, veće troškove i veću vjerojatnost ponovnih posjeta bolnici. Unatoč napretku u dijagnostici apendicitisa zadnjih nekoliko desetljeća, udio kompliciranog apendicitisa ostao je isti.

U ovoj retrospektivnoj kohortnoj studiji proučavani su medicinski podaci 2429 djece iz 23 bolnice kojima je u roku od 24 sata dolaska u bolnicu izvršena apendektomija. Prosječno bi prošlo 7,4 sata do apendektomije, a 23,6% pacijenata imalo je komplicirani apendicitis. Analizom je pokazano da povećanje vremena od dolaska u bolnicu do apendektomije nije povezano s rizikom od kompliciranog apendicitisa, ali je povezano s duljim boravkom u bolnici.