x
x

Prostatektomija bez prethodne biopsije

  29.06.2022.

Odabrani bolesnici s velikom sumnjom na rak prostate mogu se podvrgnuti multiparametrijskoj magnetskoj rezonanciji i pozitronskoj emisijskoj tomografiji kako bi izbjegli biopsiju prostate (koja može uzrokovati i ozbiljne komplikacije) prije radikalne prostatektomije.

Prostatektomija bez prethodne biopsije

Radikalna prostatektomija nakon potvrde raka prostate pomoću dvije napredne slikovne tehnike bez biopsije prostate je izvediva, navode Meissner i sur. (Technische Universität München, München, Njemačka). Biopsija prostate može uzrokovati komplikacije, kao što su sepsa, retencija mokraće i hematurija, koje zahtijevaju kateterizaciju. Međutim, korištenje multiparametrijske magnetske rezonancije (mpMRI) ne prepoznaje oko 10 % značajnih karcinoma prostate i ima nisku pozitivnu prediktivnu vrijednost.

U retrospektivnom istraživanju na 25 bolesnika, autori su izvijestili o svom iskustvu, kombinirajući dva napredna slikovna modaliteta - mpMRI i pozitronsku emisijsku tomografiju (PET) - kao primarni dijagnostički alat za otkrivanje i liječenje raka prostate u bolesnika koji su odbili biopsiju. Nedavna istraživanja već su sugerirala da su dvije tehnike snimanja u kombinaciji točnije od samog mpMRI, sugerirajući da bi muškarci sa sumnjivim nalazima PET-a i mpMRI-ja mogli izbjeći biopsiju i podvrgnuti se konačnom liječenju. Autori su pratili 25 bolesnika koji su odabrali radikalnu terapiju prostatektomije na temelju rezultata mpMRI i PET snimanja bez biopsije, unatoč preporuci kirurga da se podvrgnu biopsiji. Muškarci su imali srednju razinu PSA kod dijagnoze 7,3 ng/ml i srednju dob od 71 godine. Svi su imali barem jednu sumnjivu leziju u mpMRI-ju i jednu u PET-u, kao i rezultat Prostate Imaging Reporting & Data System (PI-RADS) od najmanje 4 i PET rezultat od najmanje 4 (s medijanom standardizirane vrijednosti unosa [SUVmax] od 9,5). Nakon radikalne prostatektomije svi su bolesnici pokazali značajan karcinom prostate veći od stupnja 1 na histopatološkoj evaluaciji, definiranoj korištenjem Međunarodnog društva za urološku patologiju (International Society of Urological Pathology - ISUP). Točnije, 8 od 25 bolesnika imalo je ISUP stadij 2, 15 je imalo ISUP stadij 3, a 2 je imalo ISUP stadij 5. I mpMRI i PET imali su 100 %-tnu osjetljivost i 100 %-tnu pozitivnu prediktivnu vrijednost. PET i mpMRI uspješno su identificirali sva četiri slučaja invazije sjemenih vezikula, 4 od 6 slučajeva ekstrakapsularnog proširenja i 13 slučajeva lokalno ograničene bolesti. U četiri su bolesnika istraživači pronašli invaziju limfnih čvorova u poslijeoperacijskoj histološkoj analizi preparata, a PET je ispravno identificirao jedan od njih prije operacije. Međutim, dva bolesnika, u kojih se sumnjalo na ekstrakapsularno proširenje raka, pokazala su u mpMRI-ju i PET-u lokalno ograničenu bolest na histopatologiji.

S druge strane, dva bolesnika s karcinomom za koje se sumnjalo na lokalno ograničenu bolest pokazala su u ovim slikovnim studijama ekstrakapsularno proširenje na histopatologiji. Autori priznaju rizik od lažno pozitivnih rezultata koji dovode do nepotrebne operacije, ali da bi iskusni liječnici nuklearne medicine mogli minimizirati rizik korištenjem validirane SUVmax granične vrijednosti. Zbog malog broja bolesnika, autori su pozvali na kliničko istraživanje s većom skupinom bolesnika kako bi potvrdili svoje rezultate.

Goran Augustin