x
x

Liječenje postoperativne stresne inkontinencije muškaraca TOT suspenzijom

  22.06.2017.

Liječenje lokaliziranog raka prostate radikalnom prostatektomijom doživjelo je posljednjih dvadesetak godina dramatičan porast. Većina pacijenata podvrgnutih radikalnoj prostatektomiji postiže zadovoljavajuću kontinenciju unutar godine dana nakon zahvata. Unatoč napretku u kirurškoj tehnici i smanjenju ranih i kasnih postoperativnih komplikacija i dalje je prisutan dio bolesnika u kojih perzistira trajna stresna inkontinencija urina.

Liječenje postoperativne stresne inkontinencije muškaraca TOT suspenzijom

Nakon neupješne konzervativne terapije indicirano je operativno liječenje. Zlatni standard u operativnom liječenju totalne postoperativne inkontinencije je ugradnja umjetnog sfintera. Za bolesnike s perzistencijom postoperativne stresne inkontinencije jedna od metoda liječenja je i AdVance® transopturatorna "sling" operacija. Prvu "sling" metodu za liječenje inkontinencije izveo je još 1907. godine Von Giordano koristeći presadak mišića gracilisa, postavivši ga oko mokraćne cijevi, a temeljne principe muške "sling" kirurgije postavili su Kaufmann i Kishev sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Retropubičnim pristupom metodu je usavršio Schaeffer 1998. godine. TOT (Transobturator Tape) tehniku za liječenje inkontinencije u žena razvio je 2001. Delorme kako bi smanjio komplikacije povezane s prodorom kroz retropubični prostor. Transobturatornim pristupom izbjegavaju se organi smješteni retropubično, a time se smanjuje mogućnost ozljede mokraćnoga mjehura i crijeva. AdVance® metodu za liječenje postoperativne stresne inkontinencije u muškaraca uveli su P. Rehder i C. Gozzi iz Insbrucka 2006. godine. AdVance® sistem sastoji se od "slinga" - trakice koja se iglama postavlja transobturatorno oko bulbarne uretre perinealnim pristupom i odiže dinamički segment sfinkterične uretre proksimalnije u zdjelicu što rezultira boljom koaptacijom i poboljšanjem kontinencije. Ova metoda indicirana je u bolesnika s blagom do umjerenom postoperativnom stresnom inkontinencijom (1 do 6 uložaka dnevno) i s očuvanom ostatnom funkcijom sfinktera.

AdVance® metodu uveli smo na našoj Klinici 2010. godine i od tada je operirano 47 bolesnika. U predavanju iznosimo naša iskustva i rezultate liječenja ovom metodom te prikazujemo tehniku operativnog zahvata.

Goran Štimac, Klinika za urologiju, Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice", Zagreb