x
x

Primjena imunoterapije kod onkoloških bolesnika s COVID-19 – opasnost ili obrana

  23.05.2022.

Reakcija imunološkog sustava određuje kliničku sliku COVID-19 te se nametnulo pitanje hoće li „inducirani“ imunološki odgovor kod pacijenata u tijeku imunoterapije pogoršati simptome COVID-19?

Primjena imunoterapije kod onkoloških bolesnika s COVID-19 – opasnost ili obrana
Trenutne spoznaje ističu imunoterapiju kao sigurnu opciju onkološkog liječenja u doba COVID-19 pandemije.

Tijekom pandemije SARS-CoV-2 virusa onkološki pacijenti označeni su kao posebno rizična skupina. Posebnu skupinu čine pacijenti u tijeku imunoterapije inhibitorima kontrolnih točaka. Čini se kako su koristi imunoterapije u bolesti koje uzrokuje novi koronavirus potpuno potisnule početni strah od očekivanih negativnih utjecaja imunosnog sustava potaknutog inhibitorima kontrolnih točaka. Sprječavanjem iscrpljenosti CD8+ limfocita, smanjenjem razine interleukina-6 i indirektnom regulacijom neutrofila i NK stanica, imunoterapija djeluje na patofiziologiju razvoja blažih oblika COVID-19. Trenutne spoznaje ističu imunoterapiju kao sigurnu opciju onkološkog liječenja u doba COVID-19 pandemije. S konačnim ciljem kontrole COVID-19 pandemije, preporučeno je cijepljenje onkoloških pacijenata u tijeku imunoterapije.

Damir Vučinić, Jasna Marušić , Blaženka Grahovac , Mirna Šitum , Gordana Zamolo

Izvor: medicina fluminensis 2022, Vol. 58, No. 1, p. 55-60

doi: 10.21860/medflum2022_271157