x
x

Bolji ishodi u liječenju raka pluća malih stanica dodavanjem imunoterapije

  Marija Škrlec, mag. pharm

  18.09.2019.

Drugo ispitivanje faze III podržava porast sveukupnog preživljavanja dodavanjem inhibitora programirane stanične smrti (engl. programmed cell death ligand, PD-L1) standardnoj kemoterapiji u usporedbi sa standardnom kemoterapijom za pacijente s težim stadijem karcinoma pluća malih stanica.

Bolji ishodi u liječenju raka pluća malih stanica dodavanjem imunoterapije

Dodavanjem durvalumaba i to citostaticima karboplatini ili cisplatini uz etopozid, nakon čega slijedi terapija održavanja durvalumabom, produljeno je preživljavanje za 27% u odnosu na samu kemoterapiju, unatoč činjenici da su pacijenti u skupini s kemoterapijom mogli primiti dodatna dva ciklusa liječenja.

Početne stope odgovora na platinu uz etopozid su visoke, ali odgovori nisu trajni i pacijenti koji se liječe etopozidom obično relapsiraju u roku od 6 mjeseci od početka liječenja, sa srednjim preživljavanjem od otprilike 10 mjeseci.

Istraživanje je pokazalo da je prvo liječenje durvalumabom uz etopozid značajno poboljšalo sveukupno preživljavanje u usporedbi s kontrolnom skupinom, koja dopušta do šest ciklusa etopozida i primjenu profilaktičke kranijalne iradijacije, što ukazuje na važnost nove terapijske opcije za pacijente s težim stadijem raka pluća malih stanica.

Za njih se primjena durvalumaba uz etopozid i karboplatin ili cisplatin može smatrati novim standardom.

Izvor: IASLC World Conference on Lung Cancer (WCLC) 2019: Abstract PL02.11.