x
x

Suicidalnost i prevencija suicidalnosti među djecom i mladima

  18.04.2022.

U svakodnevnom radu stručnjaci mentalnog zdravlja susreću se s djecom i mladima koji razmišljaju o suicidu ili su ga pokušali. Podaci ovog istraživanja govore o "Suicidalnost i prevencija suicidalnosti među djecom i mladima čiji roditelji imaju mentalnih poteškoća: analiza stanja u Hrvatskoj".

Suicidalnost i prevencija suicidalnosti među djecom i mladima
Od 2013. godine do danas na nacionalnoj razini ne postoji sveobuhvatan i evaluiran program prevencije suicida kod djece i mladih.

Istraživanja pokazuju kako je suicid jedan od vodećih uzroka smrti od ozljeda u Hrvatskoj. Među djecom koja imaju suicidalne ideje i namjere, nije zanemariv broj djece čiji roditelji imaju mentalne poteškoće, stoga se ova analiza problema suicidalnosti usmjerava upravo na suicidalnost među djecom čiji roditelji imaju mentalnih poteškoća. U ovom radu detaljno je analizirana suicidalnost među djecom i mladima čiji roditelji imaju mentalni poremećaj, objašnjeni su osnovni pojmovi važni za razumijevanje i analizu problema. U ovom radu detaljno su navedeni i objašnjeni rizični i zaštititni čimbenici u objašnjenju razvoja suicidalnosti kod djece i mladih čiji roditelji imaju mentalne poteškoće. Rad objašnjava različite teorije etiologije suicidalnosti s posebnim naglaskom na prevenciju suicida među mladima u Republici Hrvatskoj, ističući nedostatak sustavne i kontinuirane prevencije na nacionalnoj razini. Problem suicida kod djece i mladih izražen je problem koji zahtijeva djelovanje institucija na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Ivana Kober Vrbat

Izvor: medicina fluminensis 2022, Vol. 58, No. 1, p. 46-54

doi: 10.21860/medflum2022_271156