x
x

Zastupljenost anosmije i ageuzije u COVID pozitivnih bolesnika u KBC Osijek

  20.03.2022.

Smanjen ili potpuni gubitak osjeta njuha (anosmija) i okusa (ageuzija) prepoznati su kao jedni od glavnih simptoma COVID-19. Deficit je najčešće prolazan s povratom osjeta njuha i okusa kroz nekoliko dana ili tjedana. Anosmija i ageuzija značajno narušavaju kvalitetu života i češće su u žena s COVID-19, no ne postoji korelacija s dobi i komorbiditetima pacijenata.

Zastupljenost anosmije i ageuzije u COVID pozitivnih bolesnika u KBC Osijek

Brojni simptomi virusnih infekcija, poput kongestije nosa, povišene temperature, grlobolje i kašlja, uklapaju se i u kliničku sliku infekcije SARS-CoV-2 virusom, no osim navedenih poznati su i drugi karakteristični simptomi koji su često povezani s COVID-19 infekcijom. Smanjen ili potpuni gubitak osjeta njuha (anosmija) i okusa (ageuzija) prepoznati su kao jedni od glavnih simptoma COVID-19. Deficit je najčešće prolazan s povratom osjeta njuha i okusa kroz nekoliko dana ili tjedana. Pregledom literature u početku pandemije, prevalencija olfaktorne i gustatorne disfunkcije iznosila je oko 5% u Istočnoj Aziji, no dolaskom virusa u druge krajeve svijeta, prevalencija se penjala i do 60%.

Materijali i metode: Provedeno je presječno istraživanje bolesnika koji su bili pozitivni na SARSCoV-2 virus PCR metodom. 54 COVID pozitivnih bolesnika ispunilo je upitnik u kojem su zabilježeni demografski podaci, simptomi COVID infekcije, komorbiditeti, olfaktorni i gustatorni status za vrijeme COVID infekcije i način liječenja. Svim bolesnicima učinjena je olfaktometrija (olfaktorni test Smell Diskettes, proizvođača AG Medizintechnik) u vrijeme PCR pozitiviteta, a rezultati su zabilježeni i statistički obrađeni.

Rezultati: U studiji je sudjelovalo 28 muškaraca i 26 žena. Srednja vrijednost ( medijan) dobi ispitanika je 68 godina. 40,7% ispitanika nije imalo komorbiditeta. Najveći broj ispitanika imalo je više od jednog simptoma COVID infekcije, njih čak 48,1%. 24 ispitanika (44,44%) izgubilo je osjet njuha, dok je 20 ispitanika (37,04%) prijavilo gubitak osjeta okusa. Nije utvrđena statistički značajna korelacija između gubitka njuha i dobi, komorbiditeta i drugih simptoma. Značajno više žena je izgubilo njuh u odnosu na muškarce (Fisherov egzaktni test, p=0,004).

Zaključak: Anosmija i ageuzija česti su simptomi infekcije COVID-19 u bolesnika liječenih u KBC Osijek, što značajno narušava kvalitetu života bolesnika, a češće pogađa žene. Osim statistički značajnog većeg udjela anosmije i ageuzije kod žena, ne postoji statistička korelacija između gubitka njuha i okusa i dobi, komorbiditeta i drugih simptoma.

Stjepan Grga Milanković, Vjeran Bogović, Anamarija Šestak, Željko Zubčić, Josip Maleš, Hrvoje Mihalj

Izvor: Med Jad 52 (2022):25-25 Suplement 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoPLIVIT D 2000Andol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: