x
x

I nakon blagog COVID-19 često prisutni dugotrajni simptomi

  09.04.2021.

Nakon preboljelog COVID-19 s blagim simptomima bolesti, svaka sedma osoba prijavljuje i dalje prisutne simptome, objavljeno je u pismu uredniku u časopisu JAMA.

I nakon blagog COVID-19 često prisutni dugotrajni simptomi

Istraživači su uspoređivali 300 zdravstvenih radnika u Švedskoj koji su bili seropozitivni na SARS-CoV-2 i imali su blage simptome ili ih uopće nisu imali s 1100 seronegativnih zdravstvenih radnika koji su poslužili kao kontrola. Seropozitivna, tj. ispitivana skupina je imala najmanje jedan umjereni do teški simptom i 8 mjeseci nakon preboljelog COVID-19 (15% naspram 3%).

Najčešći produljeni simptomi bili su anosmija, umor, ageuzija i dispneja. Ti simptomi su neugodni i povremeno ometaju radni, socijalni i privatni život.

I drugi istraživači napominju simptome dugog COVID-19, a među najčešćim simptomima se izdvaja umor.

 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTAndol PROMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: