x
x

Neurološki simptomi kod COVID-19

  07.10.2020.

Od 500 pacijenata s COVID-19 primljenih u zdravstveni sustav u okolici Chicaga, 42% ih je imalo neurološke simptome na početku bolesti, 63% na prijemu u bolnicu i 82% u bilo koje vrijeme tijekom bolesti, prema studiji objavljenoj u časopisu Annals of Clinical and Translational Neurology.

Neurološki simptomi kod COVID-19

Najčešće se radilo o mijalgijama, glavobolji, encefalopatiji, vrtoglavici, disgeuziji i anosmiji. Encefalopatija je bila češća u teškim oblicima COVID-19 (84% naspram 13% bolesnika s blagim oblikom bolesti).

Nakon prilagodbe rezultata s više varijabli zaključili su da će najvjerojatnije mlađi pacijenti i oni s težim oblikom COVID-19 razviti bilo koji neurološki simptom, dok će stariji bolesnici razviti encefalopatiju. Encefalopatija je bila neovisni prediktor lošijeg funkcionalnog ishoda i smrtnosti unutar 30 dana nakon hospitalizacije.