x
x

e-knjiga: Model evaluacije kompleksnog fenomena COVID-19

  10.03.2022.

Objavljena je nova knjiga “Model evaluacije kompleksnog fenomena COVID-19” autora prof. dr. sc. Silvija Vuletića, dr. sc. Maje Miloš i prof. dr. sc. Josipe Kern čiji prolog i poveznicu donosimo u nastavku.

e-knjiga: Model evaluacije kompleksnog fenomena COVID-19
Evaluacija je dijaloški model koji ne kritizira nego educira aktere za bolje buduće intervencije i evaluacije tih intervencija.

Prema Parisi postoji mnogo mogućih definicija kompleksnog sustava ili fenomena. Sustav je kompleksan ako njegovo ponašanje presudno ovisi o detaljima sustava. Ovu ovisnost je često vrlo teško razumjeti. Drugim riječima, ponašanje sustava (npr. pandemija COVID-19) može biti iznimno osjetljivo na detalje koji dovode do velikih varijacija u ponašanju samog sustava.

Model evaluacije kompleksnih fenomena počiva na nekoliko postavki:

1. COVID-19 je kompleksan fenomen kao i svi naturalni fenomeni: biološki, sociološki, ekonomski, politički te svi ostali jer u svom prirodnom stanju jesu kompleksni.

2. Evaluiramo ne samo činjenice nego i aktere koji proizvode činjenice.

3. Razmatramo evaluacijske procese kao ispreplitanje kompleksnog kompliciranog. Pojmovno, kompleksno i komplicirano, laički slične riječi razvijaju se u različita značenja.

Ovaj model može se smatrati mješovitim modelom (engl. mixed model) u smislu da rezoniramo na dva načina, kvalitativno i kvantitativno. Konačno, evaluacija je dijaloški model koji ne kritizira nego educira aktere za bolje buduće intervencije i evaluacije tih intervencija.

Škola narodnog zdravlja A. Štampar, e- knjiga:  Model evaluacije kompleksnog fenomena COVID-19 (pdf)