x
x

Nabava linearnog akceleratora za Klinički bolnički centar Zagreb

  21.02.2022.

Vlada je donijela odluku o pribavljanju nefinancijske imovine Ministarstva zdravstva u iznosu od 23.668.750 kuna, nabavom linearnog akceleratora za potrebe Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Nabava linearnog akceleratora za Klinički bolnički centar Zagreb

Nabava će se realizirati tijekom ove godine.

Ministarstvo zdravstva je radi provedbe EU projekta opremanja dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija 20. studenog 2020. sklopilo ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine.

Njime su Ministarstvu zdravstva dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 23,75 milijuna kuna za provedbu projekta kojem je cilj nabava visoko-sofisticirane opreme putem koje će se doprinijeti daljnjem razvoju funkcionalnosti dnevno-bolničkog te dnevno-kirurgijskog sustava u Hrvatskoj.

Ministarstvo je provelo otvoreni postupak javne nabave lineranog akceleratora za KBC Zagreb te je odabrana ponuda za sklapanje ugovora o javnoj nabavi u ukupnom iznosu 23,668 milijuna kuna, a kriterij za odabir ponude bio je ekonomski najpovoljnija ponuda.

KBC-u Zagreb Vlada je dala i suglasnost za sklapanje ugovora o nabavi sustava za planiranje i onkološkog informacijskog sustava za potrebe radioterapije u iznosu od 6.637.500 kuna s PDV-om.