x
x

Uspješno okončan EU projekt u Koprivničko-križevačkoj županiji: primarna zaštita

  24.02.2020.

Koprivničko - križevačka županija je uspješno okončala EU projekt pod nazivom: „POZDRAV – Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite u Koprivničko-križevačkoj županiji“, za koji su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 6.700.186,35 HRK iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“.

Uspješno okončan EU projekt u Koprivničko-križevačkoj županiji: primarna zaštita
Nabavljenom opremom za domove zdravlja i koncesionare se osigurava poboljšanje uvjeta pružanja i broja usluga primarne zdravstvene zaštite koja će dovesti do smanjenja broja izdanih uputnica za 1%.

Provedba ovog projekta je trajala od 24. kolovoza 2017. godine do 11. lipnja 2019. godine dok je završno izvješće o provedbi projekta odobreno krajem studenog 2019. godine.  

Projektom je osigurano poboljšanje uvjeta pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije s posebnim naglaskom na ordinacije u 7 udaljenih područja Koprivničko-križevačke županije ( Kloštar Podravski, Drnje, Hlebine, Sv.Ivan Žabno, Virje, Ždala i Podravske Sesvete) putem infrastrukturnih ulaganja te nabavljenom dijagnostičkom opremom i ugradnjom tehnološki naprednije rasvjete na lokacijama u Koprivnici i Đurđevcu. Nabavljenom opremom za domove zdravlja i koncesionare se osigurava poboljšanje uvjeta pružanja i broja usluga primarne zdravstvene zaštite koja će dovesti do smanjenja broja izdanih uputnica za 1%. 

Među nabavljenom opremom za domove zdravlja i koncesionare se nalazi medicinska IT i tehnička oprema za obiteljsku medicinu, pedijatriju, ginekologiju i dentalnu medicinu. 

Projektom je osigurano provođenje tzv. horizontalnih politika EU kojima se između ostaloga osigurava promicanje ravnopravnosti spolova i kvalitetnijih uvjeta rada na radnom mjestu. 

Ovim projektom se doprinosi ciljevima Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“ i Nacionalne strategije razvoja zdravstva za razdoblje od 2012.-2020. godine kroz smanjenje broja uputnica pružatelja primarne zdravstvene skrbi u bolnice u depriviranim/izoliranim područjima.

Izvor: Ministarstvo zdravstva