x
x

Stručni skup: bolja prevencija i liječenje virusnih hepatitisa u korisnika droga

  28.02.2022.

U sklopu provedbe ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) i Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) i Hrvatsko epidemiološko društvo HLZ-a (HED) organiziraju stručni skup „Zajedničkim snagama do bolje prevencije i liječenja virusnih hepatitisa u korisnika droga“.

Stručni skup: bolja prevencija i liječenje virusnih hepatitisa u korisnika droga

Projekt „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – razvoj mreže socijalnih usluga“ financira se iz Europskog socijalnog fonda, temeljem javnog poziva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a provodi se od 14. travnja 2020. – 13. travnja 2022. godine. Projekt je orijentiran na ovisnike o opojnim drogama koji su najugroženija skupina po postotku oboljenja od hepatitisa C. 

Cilj projekta je unaprjeđenje socijalne uključenosti osoba s problemima ovisnosti o drogama kroz izgradnju mreže suradnje dionika na lokalnoj i regionalnoj razini za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga za pripadnike ciljne skupine i članove njihovih obitelji.

Skup se održava u dvorani Gloria Hotela Academia Zagreb te online putem Zoom aplikacije od 9:00 do 16:00 sati 25. ožujka 2022. godine.

Kotizacije nema.

Sudjelovanje na konferenciji će se bodovati za članove HLK, HKMS, HPK.