x
x

Atribucija partnerovog ponašanja u intimnoj vezi i kvaliteta veze

  29.03.2017.

Stvaranje kauzalnih atribucija je presudno za mogućnost prilagodbe promjenjivoj okolini i prevladavanje svakodnevnih teškoća. Kada je ishod povoljan, atribucije nam pomažu da shvatimo što je dovelo do takvog ishoda kako bismo takva ponašanja mogli ponoviti. Kada iskusimo negativan ishod, atribucije nam omogućuju prepoznavanje i izbjegavanje faktora koji su do takvog ishoda doveli.

Atribucija partnerovog ponašanja u intimnoj vezi i kvaliteta veze

Istraživanja intimnih odnosa pokazuju da su partneri nezadovoljni vezom skloni atribuiranju uzroka negativnih događaja tako da uzrok pripisuju partneru, smatraju ga stabilnim i nepromjenjivim te globalnim. Osobe koje su zadovoljne vezom sklone su atribucijama koje umanjuju značenje negativnih događaja pripisujući ih uzrocima izvan partnera smatrajući ih nestabilnim i specifičnim.

Finchamova i Bradburyjeva mjera atribucije u romantičnim vezama (Relationship attribution measure, RAM) sastoji se od 4 opisa hipotetskih negativnih partnerovih ponašanja, a sudionik na ljestvici sa 6 uporišnih točaka procjenjuje internalnost, stabilnost i globalnost uzroka tih ponašanja.

Glavni cilj istraživanja bio je utvrditi odnos između sklonosti povoljnom ili nepovoljnom atribuiranju partnerovog ponašanja, percepcije socio-emocionalne klime u vezi i procjene kvalitete intimne veze. Ispitivanje je provedeno na uzorku od 155 studenata i studentica koji su trenutno u romantičnoj vezi.

Osim što pružaju empirijsku provjeru postavki teorije socijalnog učenja u intimnim odnosima, rezultati su prva provjera konstruktne valjanosti Ljestvice atribucije u intimnim vezama su na hrvatskom jeziku i ukazuju na njenu moguću primjenu.

Tina Krznarić, Željka Kamenov