x
x

Energijski i nutritivni sastav jelovnika u dječjim vrtićima

  24.06.2021.

Procjena usklađenosti energijskog i nutritivnog sastava jelovnika u dječjim vrtićima analizom kompletnih dnevnih obroka i izračunom na temelju normativa kompletnih obroka

Energijski i nutritivni sastav jelovnika u dječjim vrtićima

Cilj ovoga rada bio je procijeniti usklađenost energijskog i nutritivnog sastava jelovnika u dječjim vrtićima Zadarske županije primjenom dviju metoda praćenja: analitičkim određivanjem kompletnih dnevnih obroka i izračunom na temelju normativa kompletnih obroka, te dobivene vrijednosti usporediti s važećim standardima. Na temelju provedenih mjerenja i izračuna, identificirati moguća kritična razdoblja odstupanja nutrijenata i energijskog unosa unutar godine, u odnosu na važeće standarde, te provesti razdoblja ponuđenih namirnica u sklopu jelovnika.
Metode su uključivale sljedeće: prikupljanje kompletnih dnevnih obroka i normativa tijekom petnaest uzastopnih dana kroz tri godišnja doba; analitičko određivanje makronutrijenata u prikupljenim obrocima; izračun makronutrijenata iz normativa i tablica o kemijskom sastavu hrane i pića; izračun energijske vrijednosti iz analitički i računski određenih nutrijenata; usporedbe dobivenih vrijednosti s obzirom na godišnje doba i primijenjenu metodu; usporedbe dobivenih vrijednosti s preporučenim vrijednostima (DRI), te analiza ponuđenih namirnica.
Rezultati: Nisu uočena značajnija odstupanja rezultata s obzirom na primijenjenu metodu. Unos makronutrijenata i energijski unos, uglavnom su u skladu s DRI, bez obzira na primijenjenu metodu procjene i godišnje doba.
Zaključak: Metoda računalnog određivanja makronutrijenata i energijskog unosa na temelju normativa kompletnih obroka i tablica o kemijskom sastavu hrane i pića prikladna je za procjenu i kontrolu makronutrijenata, kao i izračun energijske vrijednosti obroka djece predškolske dobi. Ispitani obroci uglavnom su u skladu s preporukama, iako se globalno uočava niska zastupljenost mediteranskih namirnica, te češće ponavljanje istih namirnica u jelovnicima.