x
x

Medicinska naklada: Multipla skleroza

  15.01.2021.

Izdavačka kuća Medicinska naklada u 2020. izdala je udžbenik Multipla skleroza, urednici Vanja Bašić Kes i suradnici.

Medicinska naklada: Multipla skleroza

Multipla skleroza je idopatska autoimunosna kronična bolest središnjega živčanog sustava. U javnosti je često poznata i pod nazivom „bolest s tisuću lica“ zato što se sama prezentacija bolesti, klinička slika i tijek razlikuju od pojedinca do pojedinca.

Multipla skleroza je bolest nepoznata uzroka, a karakterizirana je multifokalnim demijelinizacijskim lezijama bijele tvari, kasnije i pojavom neurodegeneracije. Osim toga, multipla skleroza je najčešći netraumatski uzrok invalidnosti u mladih osoba, a češća je u mladih žena, i to reproduktivne dobi.

Kod multiple skleroze terapijski pristup je složen: obuhvaća pristup svakom bolesniku kao pojedincu, uzimajući u obzir početne dijagnostičke kriterije i stil života bolesnika. Važno je djelovati na nekoliko značajki bolesti, i to: akutno – na faze pogoršanja bolesti, kronično – na sprečavanje pojave novih relapsa i progresiju bolesti, simptomatski – na poboljšanje/sprječavanje simptoma bolesti, koji narušavaju kvalitetu života te na modifikaciju životnog stila.

U ovoj knjizi su prikazane sveobuhvatne spoznaje o multiploj sklerozi, njezinoj diferencijalnoj dijagnostici i liječenju. Knjiga daje sveobuhvatan pristup bolesti, pa će biti korisna različitim specijalizacijama.

Autori: Vanja Bašić Kes i suradnici

ISBN: 978-953-176-961-7

Godina: 2020.

Opseg: 346 str.

Cijena: 315,00 kn

https://www.medicinskanaklada.hr/multipla-skleroza-3  

Predgovor

Kod multiple skleroze terapijski je pristup složen: obuhvaća pristup svakom bolesniku kao pojedincu, uzimajući u obzir početne dijagnostičke kriterije i stil života bolesnika. Važno je djelovati na nekoliko značajki bolesti, i to: akutno – na faze pogoršanja bolesti, kronično – na sprječavanje pojave novih relapsa i progresiju bolesti, simptomatski – na poboljšanje/sprječavanje simptoma bolesti, koji narušavaju kvalitetu života te na modifikaciju životnog stila.

Multipla skleroza je idopatska autoimunosna kronična bolest središnjega živčanog sustava. U javnosti je često poznata i pod nazivom „bolest s tisuću lica“ zato što se sama prezentacija bolesti, klinička slika i tijek razlikuju od pojedinca do pojedinca. Postoji nekoliko podtipova multiple skleroze, a kojim tijekom će se klinička slika razvijati kod pojedinca, teško je reći u trenutku pojave prvog simptoma bolesti i postavljanja dijagnoze.

Multipla skleroza je bolest nepoznata uzroka, a karakterizirana je multifokalnim demijelinizacijskim lezijama bijele tvari, kasnije i pojavom neurodegeneracije. Osim toga, multipla skleroza je najčešći netraumatski uzrok invalidnosti u mladih osoba, a češća je u mladih žena, i to reproduktivne dobi.

Što se same kliničke slike tiče, simptomi variraju od pojedinca do pojedinca. Bolest se često prezentira optičkim neuritisom, slabošću ekstremiteta, parestezijama dijelova tijela, poremećajem hoda, vrtoglavicama i sl. Važno je postaviti dobru i pravodobnu dijagnozu jer i druge demijelinizacijske bolesti mogu “imitirati” multiplu sklerozu.

S obzirom na to da je multipla skleroza bolest nepoznata uzroka, zasad nam je najbolji terapijski izbor terapija koja modificira tijek bolesti – tzv. imunomodulacijska terapija. Tijekom razvoja spoznaja o multiploj sklerozi mijenjali su se kriteriji za postavljanje same dijagnoze, ali i kriteriji kada i čime liječiti samu bolest. Ono što je u ovom trenutku važno i ono što je utemeljeno na znanstvenim dokazima jest pravodobno započinjanje liječenja imunomodulacijskom terapijom. Imunomodulacijska terapija ne djeluje na liječenje uzroka bolesti jer je sam uzrok nepoznat, ali usporava proces napredovanja, odnosno progresiju bolesti i dugoročno sprječava nastanak novog pogoršanja bolesti (relapsa). Za razliku od prošlog stoljeća, u posljednjih dvadesetak godina na tržištu je prisutna široka paleta imunomodulacijskih lijekova. Imunomodulacijska terapija uključuje lijekove prve linije, čija je prednost višegodišnje iskustvo i manji broj nuspojava, te lijekove druge linije koji se primjenjuju kada su lijekovi prve linije neučinkoviti. Što se liječenja tiče, važno je napomenuti i ulogu komplementarnog (alternativnog) liječenja multiple skleroze, koje često služi kao dodatna metoda liječenja bolesti. Komplementarne metode uključuju promjenu životnog stila, mediteransku prehranu, primjenu vitamina D, akupunkturu i pripravke kanabisa u liječenju spasticiteta. Sve više bolesnika odlučuje se za komplementarne metode liječenja, a posebno za akupunkturu, koja se pokazala uspješnom u liječenju boli. Također, od prije koju godinu kontroverzna primjena kanabisa kod liječenja spasticiteta u praksi se pokazala korisnom. Nakon otkrića manjka vitamina D kod bolesnika koji boluju od multiple skleroze nadomjesna terapija vitaminom D postala je brzokomplementarni standard u liječenju multiple skleroze.

Osim što je kod bolesnika s multiplom sklerozom važna i fizikalna rehabilitacija, u posljednje se vrijeme ističe i značaj kognitivne rehabilitacije. U posljednjih nekoliko godina, po uzoru na akutno liječenje moždanog udara gdje nam je cilj “spasiti mozak”, kod multiple  skleroze se dugoročno teži k istom cilju – “spasiti mozak”, i to od neurodegeneracije i atrofije. Sprječavanjem atrofije i neurodegeneracije sprječava se i mogući kognitivni deficit. Ističe se tzv. NEDA (engl. no disease activity) koncept koji, praćenjem različitih pokazatelja (slikovnih i kliničkih), kliničare upućuje na praćenje samog napredovanja liječenja bolesti i prognozu bolesti.

Iako je uzrok same bolesti nepoznat što se dijagnostike i liječenja tiče, u odnosu na prošlo stoljeće postignut je velik pomak. Zahvaljujući multidisciplinarnom pristupu, novim spoznajama u etiopatogenezi, dijagnostici i sveobuhvatnom liječenju same bolesti, multipla skleroza je bolest koja za mlade ljude ne mora nužno značiti lošu prognozu. To je  bolest kod koje žene reproduktivne dobi mogu ostati trudne i biti majke. To je bolest kod koje bolesnici mogu nastaviti raditi svoj posao. To je bolest kod koje kvaliteta života ne mora biti narušena. To je također bolest kod koje se vidi velika važnost  dugoročne suradnje bolesnika i nadležnog neurologa.

U ovoj su knjizi prikazane sveobuhvatne spoznaje o multiploj sklerozi, njezinoj diferencijalnoj dijagnostici i liječenju. Knjiga daje sveobuhvatan pristup bolesti pa će biti korisna kolegama različitih specijalizacija.

Na kraju, zahvaljujem svim kolegama koji su sudjelovali i dali velik doprinos u zahtjevnom pisanju ove knjige kao i izdavaču – Medicinskoj nakladi.

prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes

Naslovi koji bi vas također mogli interesirati:

ALZHEIMEROVA BOLEST I DRUGE DEMENCIJE, Spomenka Tomek-Roksandić , Ninoslav Mimica , Marija Kušan Jukić , i suradnici

https://www.medicinskanaklada.hr/alzheimerova-bolest-i-druge-demencije;

EPILEPSIJA DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PRISTUP, Željka Petelin Gadže , Zdravka Poljaković , Sibila Nanković , Vlatko Šulentić

https://www.medicinskanaklada.hr/epilepsija-dijagnosti%C4%8Dki-i-terapijski-pristup;

MOŽDANI UDAR, Vanja Bašić Kes , Vida Demarin

https://www.medicinskanaklada.hr/mo%C5%BEdani-udar-2;

MYASTHENIA GRAVIS - bolest s mnogo lica, Marija Žagar

https://www.medicinskanaklada.hr/myasthenia-gravis;

NEUROIMUNOLOGIJA, Vanja Bašić Kes , i suradnici

https://www.medicinskanaklada.hr/neuroimunologija;

NEUROLOGIJA ZA MEDICINARE, DRUGO, OBNOVLJENO I DOPUNJENO IZDANJE, Vesna Brinar , i suradnici

https://www.medicinskanaklada.hr/neurologija-za-medicinare-drugo-obnovljeno-i-dopunjeno-izdanje;

TAJNE MOZGA, Amir Muzur

https://www.medicinskanaklada.hr/tajne-mozga-2 .