x
x

Novi dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2020. godinu

  08.01.2020.

Prvi dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2020. godinu izašao je na 40 stranica. Broj započinjemo preglednim člankom o značaju posttraumatskog stresnog poremećaja nakon akutnog koronarnog događaja, nakon kojeg slijedi izvorni znanstveni članak o učestalosti neprepoznatog infarkta miokarda u bolesnika oboljelih od shizofrenije.

Novi dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2020. godinu

U nastavku broja pročitajte prikaz slučaja bolesnice sa stres kardiomiopatijom u uznapredovaloj fazi amiotrofične lateralne skleroze te izvorni znanstveni članak o brzini pulsnog vala kod bolesnika s hipertenzivnom krizom. Broj završava uvodnikom o svrstavanju časopisa Cardiologia Croatica u bibliometrijski pokazatelj SCImago Journal Rank.

Naslovnica. 
Cardiol Croat. 2020;15(1-2):1.

Sadržaj. 
Cardiol Croat. 2020;15(1-2):2.

Nenad Lakušić, Gordana Kamenečki, Ivana Sopek Merkaš, Duško Cerovec, Krunoslav Fučkar, Ivo Darko Gabrić, Matias Trbušić, Jasna Čerkez Habek.
Posttraumatski stresni poremećaj nakon akutnoga koronarnog sindroma ili kardiokirurške operacije; podcijenjena realnost.
Cardiol Croat. 2020;15(1-2):3-8.
https://doi.org/10.15836/ccar2020.3

Muhamed Zuko, Alina Fazlić, Elma Sokić Begović, Enida Halvadžić, Sanela Halilović Šuškić.
Učestalost neprepoznatog infarkta miokarda u bolesnika oboljelih od shizofrenije.
Cardiol Croat. 2020;15(1-2):9-15.
https://doi.org/10.15836/ccar2020.9

Ivana Sopek Merkaš, Krunoslav Fučkar, Dora Cerovec, Nenad Lakušić, Ljubica Vincelj Šalković, Duško Cerovec, Igor Šesto.
Stres kardiomiopatija u bolesnice u uznapredovaloj fazi amiotrofične lateralne skleroze.
Cardiol Croat. 2020;15(1-2):16-21.
https://doi.org/10.15836/ccar2020.16

Lucija Bilinovac, Iva Kurjaković, Jurica Vuković, Juraj Jug, Martina Lovrić Benčić, Ingrid Prkačin.
Brzina pulsnog vala u bolesnika s hipertenzivnom krizom mjerena oscilometrijskom metodom.
Cardiol Croat. 2020;15(1-2):22-6.
https://doi.org/10.15836/ccar2020.22

Mario Ivanuša.
Cardiologia Croatica vidljiva u SCImago Journal Rank.
Cardiol Croat. 2020;15(1-2):27-8.
https://doi.org/10.15836/ccar2020.27

Izvor: Kardio.hr