x
x

Pacijenti s opstrukcijskom apnejom spavaju na leđima i narušavaju kvalitetu sna

  29.02.2020.

Povezanost položaja tijela tijekom spavanja s nalazima cjelonoćne polisomnografije u pacijenata s opstrukcijskom apnejom objavljena je u časopisu Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Pacijenti s opstrukcijskom apnejom spavaju na leđima i narušavaju kvalitetu sna

Cilj: Cilj našeg istraživanja je utvrditi povezanost položaja tijela tijekom spavanja sa stupnjem OSA-e u pacijenata s novodijagnosticiranom OSA-om nakon cjelonoćne polisomnografije.

Ispitanici i metode: Proveli smo presječno i kliničko istraživanje koje je uključivalo 414 ispitanika (281 muškarac i 133 žene) starijih od 18 godina čiji je medijan starosti bio 55 godina. Ispitanici su 2017. godine došli na dijagnostičku obradu u Centar za medicinu spavanja KBC-a Split i Medicinskog fakulteta u Splitu te su njihovi podatci uzeti iz arhive istog centra. Svim pacijentima napravljena je cjelonoćna polisomnografija nakon koje je s pomoću AHI-ja procijenjena težina OSA-e u skladu sa smjernicama za dijagnostiku OSA-e koje su propisane od strane Američke akademije za medicinu spavanja (engl. American Academy of Sleep Medicine, AASM) i Europskog društva za istraživanje spavanja (engl. European Sleep Research Society, ESRS). Prekomjerna dnevna pospanost procijenjena je Epworthovom ljestvicom pospanosti (engl. Epworth Sleepiness Scale, ESS).

Rezultati: Statistička analiza pokazala je da su pacijenti prosječno više vremena proveli spavajući na leđima (189.9±118.4min) nego na lijevom (113.3±90.9min) ili desnom boku (80.6±90.6min) te da su imali najviše apneja tijekom spavanja na leđima (AHI=31.1±31.9). Pacijenti s dijagnosticiranom OSA-om (AHI≥5) također su imali veću AHI vrijednost na leđima (39.1±31.9) nego na lijevom (23.8±25.2) ili desnom boku (18.5±25.6). Pacijenti s dijagnosticiranom OSA-om u odnosu na pacijente bez dijagnoze OSA-e imali su statistički značajno veći ITM (29.5±4.6kg/m2 vs 25.3±4.1kg/m2, P<0.001) i opseg vrata (42.0±4.4cm vs 37.4±3.9cm, P<0.001). Ukupno gledajući cijeli uzorak, muškarci su bili viši (180.8±7.4cm u odnosu na žene 165.9±6.7cm, P<0.001), imali veći ITM (29.4±4.5kg/m2 u odnosu na žene 26.8±4.9kg/m2, P<0.001) i opseg vrata (43.2±3.5cm u odnosu na žene 36.2±3.4cm, P=0.002), kao i veći ESS zbroj (7.6±4.7 u odnosu na žene 6.3±4.8, P=0.021). Koristeći Pearsonov koeficijent korelacije, uočili smo negativnu korelaciju AHI-ja s vremenom spavanja na desnom boku (r=-0.178, P=0.005) u pacijenata s OSA-om, dok je pozitivna korelacija pronađena kod spavanja ne lijevom boku (r=0.003, P=0.959) i leđima (r=0.183, P=0.002).

Zaključak: Naše istraživanje pokazalo je da pacijenti najviše vremena provode spavajući na leđima te da je AHI vrijednost upravo u tom položaju veća u odnosu na druge položaje tijela što dugoročno narušava kvalitetu spavanja.

Alen Juginović, Renata Pecotić

*AHI − apnea-hypopnea index; the average number of apneas and/or hypopneas per hour of sleep

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidGastalPlivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energy
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: