x
x

Boca vina ima potencijal za izazivanje raka kao i pušenje 5 do 10 cigareta

  31.03.2019.

Konzumacija jedne boce vina tjedno, što je manje od 1 pića na dan, ekvivalentno je pušenju od 5 do 10 cigareta u apsolutnom povećanju rizika za razvoj raka.

Boca vina ima potencijal za izazivanje raka kao i pušenje 5 do 10 cigareta

Istraživači u Velikoj Britaniji su koristeći podatke o zdravstvenom pregledu i riziku od nastanka raka ustanovili da je među muškarcima koji nisu pušili, jedna boca vina tjedno povećala doživotni rizik za nastanak raka za 1%. Za žene je to iznosilo 1,4%. Osim toga, ispijanje boce vina tjedno ekvivalent je u muškaraca za pušenja pet cigareta, a u žena za deset cigareta. Razlika u spolovima povećala se s konzumacijom više alkohola i to uglavnom zbog povećanja rizika od razvoja raka dojke u žena. Na primjer, tri boce vina jednake su osam cigareta za muškarce i 23 cigarete za žene.

Autori su zaključili da je potrebno stalno promicati svijest o umjerenom pijenju i to kroz javnozdravstvene akcije, a osobito naglašavaju potrebu osvješćivanja ovog rizika u žena.

BMC Public Health201919:316

https://doi.org/10.1186/s12889-019-6576-9