x
x

E-učenje u upravljanju medicinskim obrazovanjem

  16.12.2023.

U ovom je radu, objavljenom u časopisu Medicina Fluminensis, provedena bibliometrijska analiza radova dostupnih u relevantnim bazama podataka o medicinskoj edukaciji i e-učenju s ciljem da se utvrde najveći problemi i izazovi, ali i prednosti ovakvog načina poučavanja.

E-učenje u upravljanju medicinskim obrazovanjem
Bibliometrijska analiza obuhvaća pokazatelje kvalitativne i kvantitativne prirode. Temelji se na citiranosti, broju radova, prosječnoj citiranosti, faktoru utjecaja i slično.

Medicinsko obrazovanje smatra se financijski zahtjevnim jer u svojoj podlozi traži postojanje odgovarajuće infrastrukture, ljudske resurse i različite materijale u puno većoj mjeri od obrazovanja u drugim djelatnostima. Stoga je učinkovito upravljanje obrazovanjem od iznimne važnosti.

Masovno korištenje alata za e-učenje zbog pandemije COVID-19 donijelo je brojne prilike za boljim upravljanjem u obrazovanju, ali i izazove, posebice za programe iz područja medicinske edukacije. Zbog potrebe evalvacije percepcije i kvalitete obrazovanja na daljinu značajno je porasla istraživačka aktivnost u ovom području.

Kako bi pregledali istraživanja u ovom području, autori ovoga rada objavljenog u časopisu Medicina Fluminensis proveli su bibliometrijsku analizu 699 radova objavljenih od 2020. do 2023. o medicinskom obrazovanju i e-učenju i dali uvid u ključne bibliometrijske pokazatelje kao što su najproduktivnije zemlje, organizacije i časopisi.

Analizom je uočen porast broja publikacija i citata, koji iznosi 7,8 citata po publikaciji. Najproduktivnija zemlja s obzirom na broj publikacija iz područja bile su Sjedinjene Američke Države, no mnoga su istraživanja u većem obimu provedena i u zemljama u razvoju. Analiza je pokazala kako je najutjecajniji časopis Medical Education.

Analiza sadržaja i analiza ključnih riječi korištene su kako bi se identificirale glavne teme publikacija, koje su se bavile izazovima i iskustvima studenata, nastavnika i institucija te su bile usmjerene na prijediplomsko medicinsko obrazovanje, stomatološku edukaciju, sestrinstvo, kliničke vještine, anatomiju, radiologiju, telemedicinu, i primarnu zdravstvenu zaštitu.

E-učenje će se u nekim područjima medicinskog obrazovanja zadržati trajno s obzirom da je dostupno većem broju studenata te ujedno smanjuje troškove obrazovanja. Osim toga, poboljšanje upravljanja obrazovanjem, razvojem visokokvalitetnih alata za e-učenje i uključivanjem postojećih iskustava pridonosi postizanju ciljeva održivog razvoja, što upućuje na kvalitetu zdravlja, kao i na kvalitetu obrazovanja.