x
x

Prikaz epidemiološke situacije zaraznih bolesti u Hrvatskoj

  28.11.2018.

Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na temelju nacionalnog sustava prijavljivanja pojedinačnih zaraznih bolesti, sustava prijavljivanja epidemija zaraznih bolesti i podataka o procijepljenosti pučanstva daje prikaz epidemiološke situacije u Hrvatskoj 2017. godine.

Prikaz epidemiološke situacije  zaraznih bolesti u Hrvatskoj

Epidemiološka se situacija kao i prijašnjih godina može procijeniti prilično povoljnom zahvaljujući tome što su bolesti povezane sa siromaštvom, slabom sanitacijom i niskim stupnjem obrazovanja rijetke ili sporadične.

Ipak, neke se bolesti, kao primjerice hepatitis A, bolest koja se tradicionalno povezuje sa siromaštvom, lošom sanitacijom i niskim stupnjem obrazovanja, pojavljuju ponovno u podskupinama stanovništva koje imaju sklonost određenim rizičnim ponašanjima ili navikama.

Epidemiološka situacija se, međutim, može procijeniti i potencijalno nesigurnom jer na određenim područjima postoje određeni rizični čimbenici kao što je nedovoljno dobra sanitacija, posebice u vezi zbrinjavanja otpada, poplava, značajnih migracija ljudi (ekonomskih, turističkih itd.), kao i povećani rizik od pojave emergentnih bolesti u svijetu.

Uz to, postoje mogući rizici povezani s međunarodnim prometom združeni s globalnim zatopljenjem, što je dovelo do širenja nekih vrsta komaraca (npr. Aedes albopictus koji može prenijeti bolesti poput dengue, chikungunya i dr.).

2017. godine je nastavljen pad cijepnih obuhvata nekih cjepiva nacionalnog programa cijepljenja.

Takav pad zahtijeva dodatne napore da bi se razumjeli njegovi razlozi te proaktivni pristup da se održe visoki cijepni obuhvati koji razlikuju Hrvatsku od nekih drugih europskih država.

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, www.hzjz.hr

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusBisolexPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: